Rozpieszczony umysł

Rozpieszczony umysł – Wzrasta liczba samobójstw i ludzi cierpiących na lęki i depresję. Jak do tego doszło?

Publicysta i prawnik Greg Lukianoff oraz psycholog społeczny Jonathan Haidt pokazują w swojej głośnej książce, “Rozpieszczony umysł”, że te problemy mają swoje źródło w trzech nieprawdziwych teoriach, które coraz mocniej oddziałują na wychowanie i edukację młodych ludzi:

 

co cię nie zabije, uczyni cię słabszym;
zawsze ufaj swoim uczuciom;
życie to wojna między dobrymi i złymi ludźmi.

 

Te trzy Wielkie Nieprawdy są sprzeczne zarówno z wynikami współczesnych badań psychologicznych poświęconych zdrowiu psychicznemu, jak i z wiedzą starożytną, znaną nam z mitów wielu kultur. Przyjęcie tych nieprawd – i wynikającej z nich kultury „bezpieczeństwa” – ingeruje w rozwój społeczny, emocjonalny i intelektualny młodych ludzi. Utrudnia im stanie się niezależnymi jednostkami, które potrafią samodzielnie zmierzyć się ze światem.

 

To celna diagnoza problemów, z którymi mierzy się współczesne społeczeństwo:

 

 

 

Rozpieszczony umysł

 

 

 

 

ROZPIESZCZONY UMYSŁ

Jak dobre intencje i złe idee skazują pokolenia na porażkę. Autorzy Greg Lukianoff i Jonathan Haidt na podstawie analizy zachowań studentów amerykańskich uniwersytetów twierdzą, że rozpieszczony umysł:

 

1. Nie dąży do prawdy, jeśli uważa ją za zagrożenie dla swoich przekonań

 

2. Bezgranicznie ufa swoim uczuciom, uważa je za podstawową wykładnię, co prostą drogą prowadzi do fałszywej oceny rzeczywistości

 

3. Nie wchodzi w dyskusję, jeśli uważa, że poglądy strony przeciwnej mogą go w jakikolwiek sposób dotknąć czy zranić i stara się z nimi nie zetknąć, również przez wypchnięcie ich ze sfery publicznej.

 

4. Dzieli ludzi na Dobrych i Złych, przez co na swój użytek kreuje świat w czarno – białych barwach, co zwykle ma niewiele wspólnego z rzeczywistością.

 

5. Nie atakuje systemu, z którym się nie zgadza, ale skupia się na pojedynczych osobach, wobec których jest w stanie tworzyć grupy podsycające nienawiść.

 

6. Wszystkie swoje klęski i niepowodzenia uważa za przychodzące z zewnątrz, przez co, nie bierze za nie odpowiedzialności.

 

7. Potrzebuje ciągłego dopieszczania przez innych, przez co staje się łatwym przedmiotem manipulacji.

 

8. Jest pozbawiony wytrwałości i mobilizuje się jedynie na krótko w atmosferze wzajemnego dowartościowywania.

 

9. Wszelkie, nawet merytoryczne zarzuty uważa za atak na swoją osobę i nie jest w stanie oddzielić faktów od opinii.

 

10. Mimo, że głosi poszanowanie wszystkich kultur i totalną tolerancję zamyka się w swojej bańce i trudno mu zrozumieć inne poglądy.

 

WITAJCIE W ŚWIECIE ROZPIESZCZONEGO UMYSŁU!

 

https://www.facebook.com/wlodzimierz.kaczkowski/posts/pfbid09w6GQo8qCWErh6
Ks1CKy6dYuVqRmeZKvFYPdUWXkEg1NPezVzo1JVLAeyQcSgF31l


#Psychologia