Zawiesił ją w cyberpróżni

Zawiesił ją w cyberpróżni – to następny odcinek „Trenera duszy” pióra Anny Rychter, tym razem o tym, jak czuje się kobieta porzucona.

Zawiesił ją w cyberpróżni

Zawiesił ją w cyberpróżni

Poprzednia nie przyszła do pracy.

„Może zadzwonić do niej? Nie, nie będę jej niepokoić. Może po prostu wzięła zwolnienie lekarskie, na pewno się odezwie…”

Cyfry w tabelkach przeskakiwały Jesiennej przed oczami, odruchowo naciskała poszczególne  klawisze na klawiaturze. Tyle lat robiła to samo i jak koń dorożkarski każdą przecznicę, tak ona znała na pamięć kolejne pola i podpola.

Czy tak wygląda każda biurowa praca przy komputerze? Nic się nie dzieje, nie potrzeba twórczego wysiłku, ani nawet myślenia, ręka sama wykonuje ruchy, które wcześniej zlecają jej oczy i mózg. Przyszło jej na myśl, że to jest tak samo jak z seksem z tym samym partnerem przez wiele lat. Mimo inwencji, a nawet czasem kreatywności, wciąż byli ci sami dla siebie, przewidywalni i powtarzalni jak pory roku. A Wiecznie Młody zresetowany przez Jeszcze Młodszą zmienił swój świat przed pięćdziesiątką. Może lepiej późno niż wcale?

Pomyślała nagle o Poprzedniej, której nikt nie zresetował, a wręcz przeciwnie – Wiecznie Młody po prostu zawiesił ją w cyberpróżni.

„A jakby Zamyślony zrobił mi coś takiego? Jak ja bym to przyjęła? Na pewno wydałabym wojnę na śmierć i życie. Oczywiście Śmierć dla Nowej, a życie dla mnie. A co dla Zamyślonego? Jakaś kara długa i dolegliwa…”

Komputer się zawiesił. Dobrze, że zapamiętała dane!

Wcisnęła jednocześnie trzy klawisze ctrl+alt+del.

Nagle pogasły światła jak na Titanicu, ale za chwilę system wznowił pracę….

CDN

Anna Rychter

strona, gdzie można kupić całą książkę:
https://novaeres.pl/katalog/tytuly?szczegoly=trener_duszy,druk

Próżnia

Próżnia – w rozumieniu tradycyjnym pojęcie równoważne pojęciu pustej przestrzeni. We współczesnej fizyce, technice oraz rozumieniu potocznym pojęcie próżni ma zupełnie odmienne konotacje.

Próżnia w sensie fizyki

W fizyce teoretycznej termin próżnia oznacza stan o najniższej energii.

Mechanika klasyczna

W mechanice klasycznej próżnia oznacza obszar, w którym nie ma żadnych mogących oddziaływać ciał ani płynów.

Próżnia w sensie technicznym

Próżnia w sensie technicznym jest to stan wysokiego rozrzedzenia gazu. Granica między rozrzedzonym gazem a tak rozumianą próżnią jest arbitralna. Często układ traktuje się jako próżnię, jeśli średnia droga swobodna molekuł gazu porównywalna jest z rozmiarami naczynia, w którym gaz ten jest umieszczony.

Jakość próżni

W fizyce doświadczalnej jest to stan, w którym w danym miejscu występuje bardzo niskie ciśnienie gazu. Pojęcie to jest bardzo nieostre.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%B3%C5%BCnia


#trenerduszy