Prognoza miłości

Prognoza – to następny przepiękny wiersz Wojtka Hübnera, który od dłuższego czasu swoim piórem wzbogaca moją zakładkę z poezją na blogu.

Wojtek, jak zwykle z ogromną delikatnością i wspaniałą stylistyką mówi o sprawach ludzkich, ciepłych, nostalgicznych, ale i najtrudniejszych.
“Prognoza ” to jego następny wiersz.

 

 

 

 

Prognoza miłości

 

 

 

 

 

PROGNOZA

 

mówić o naszej miłości

to jak o pogodzie

zawsze jakaś wyznaczona barometrem

wskazaniem termometru

obrazem za oknem

 

 

zrywa liście z drzew

budzi pąki

zmienia barwy dnia

wykręca parasole

albo gubi szal

 

 

albo jest jak łza

co z alergii na lipę

albo pokos traw

nasącza chusteczkę

i trwa

 

Wojciech Hübner

 

 

 

 

 

Wojciech Maciej Hübner

Wojciech Maciej Hübner urodził się 11 stycznia 1964 roku w Łodzi.

W 1983 roku zajął II miejsce w XXIV Łódzkiej Wiośnie Poetów.

 

Autor tekstów piosenek do spektaklu «Przyjaciel Wesołego Diabła» według Kornela Makuszyńskiego w reżyserii Józefa Zbiróga (Teatr Nowy w Łodzi 1984).

 

Publikował swoje wiersze w «Ziemi Kaliskiej», na antenie Łódzkiej Rozgłośni Polskiego Radia, w internecie.

 

Współpracuje jako autor tekstów piosenek z Chórem UTW w Łodzi. Działa w grupie wolontariatu AktywniPlus

 

 

 

 

Prognozowanie

Prognozowanie (późnołac. prognosis, od starogr. πρόγνωσις, nowogr. πρόγνωση prōgnosis, od πρoγιγνώσκειν progignōskein, „wiedzieć wcześniej”, od pro- „wcześniej, przed” i gignōskein, „dowiedzieć się”) lub predykcja (łac. prædictus, im. od prædicere, „przepowiadać”, od præ-, „przed, wcześniej, pra-” i dicere, „mówić”) – naukowy sposób wnioskowania służący przewidzeniu tego, w jaki sposób będą kształtowały się w przyszłości procesy lub zdarzenia. W trakcie procesu prognozowania formułuje się sąd na temat przyszłych stanów zjawisk i zdarzeń nazywany prognozą.

 

Na kształtowanie się procesów lub zjawisk mają wpływ różne czynniki, które można podzielić na:

 

  • czynniki zewnętrzne (egzogeniczne), na które nie ma się wpływu, a które należy uwzględnić w trakcie prognozowania jako pewne zewnętrzne ograniczenia przebiegu zjawisk i procesów gospodarczych,
  • czynniki wewnętrzne (endogeniczne), które mogą być kształtowane przez decydentów.

 

Prognozowanie wykorzystuje informację dotyczącą tych czynników i ich wpływu na badane zjawisko. W prognozowaniu bada się relacje między tymi czynnikami a badanym zjawiskiem oraz kształtowanie się ich w przeszłości do wnioskowania o przyszłości. Do prognozowania stosuje się nauki statystyczne i matematyczne.

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Prognozowanie


#Miłość