Osobowość unikająca

Osobowość unikająca – Są ludzie, którzy nie mają przyjaciół i nie wchodzą w bliższe relacje i związki z innymi ludźmi.

Przeczytajcie o tym czym jest osobowość unikająca i jak ją rozpoznać.

 

 

 

Osobowość unikająca

 

 

 

 

Czym jest osobowość unikająca? Osoby z tym zaburzeniem nie mają przyjaciół.

Osobowość unikająca, czyli zaburzenia schizotypowe zdecydowanie wykraczają poza normy zdrowia psychicznego oraz wpływają na funkcjonowanie zmagających się z nimi osób. Przede wszystkim takim osobom ciężko jest nawiązać bliższą relację oraz są nieskore do utrzymywania kontaktów społecznych. Wszystkie te czynniki sprawiają, że osoby zmagające się z tym zaburzeniem często nie mają przyjaciół. Jak rozpoznać, że ktoś cierpi na zaburzenia schizotypowe?

 

 Jak rozpoznać osobę z osobowością schizotypową?

Na wstępie warto zaznaczyć, iż zaburzenia schizotypowe zaliczane są do spektrum schizofrenii. Jeżeli bliżej poznamy ich charakterystykę zauważymy, że swoim przebiegiem przypominają zaburzenia osobowości. Najbardziej widać to w przypadku zawierania bliskich znajomości. Osoby zmagające się z zaburzeniami nie potrafią nawiązywać relacji międzyludzkich, co często prowadzi do wycofania społecznego.

 

Znasz kogoś, kto unika kontaktów międzyludzkich i niechętnie przebywa w większym gronie ludzi oraz czuje dyskomfort w towarzystwie? Być może ta osoba zmaga się z zaburzeniami schizotypowymi. Taki człowiek zazwyczaj nie ma przyjaciół, a w sytuacjach społecznych często odczuwa lęk, czuć od niego chłód i wycofanie.

Ten typ osobowości charakteryzuje się przede wszystkim ograniczoną adaptacyjnością zachowań do sytuacji. Osoba z zaburzeniami może zachowywać się wręcz dziwnie i ekscentrycznie, co powinno od razu zwrócić naszą uwagę. Nie można jednak mylić osobowości schizotypowej ze schizoidalną. W przypadku pierwszej brak przyjaciół i utrudniony kontakt z ludźmi wynika z lęku, natomiast w przypadku drugiej z własnego wyboru.

 

Aby osobowość mogła być zakwalifikowana jako unikająca, konieczne jest spełnienie ogólnych kryteriów zaburzeń osobowości (co najmniej cztery z poniższych).

 

1. stałe napięcie i niepokój,
2. poczucie nieatrakcyjności indywidualnej,
3. koncentracja na krytyce,
4. niechęć do wchodzenia w związki,
5. ograniczony styl życia,
6. unikanie kontaktów społecznych w obawie przed krytyką, brakiem akceptacji i odrzuceniem.

 

Warto również wiedzieć, że osoby z zaburzeniami schizotypowymi niepodejmujące leczenia mogą doprowadzić do rozwoju schizofrenii. Występują one u około 3% populacji.

 

Swietłana

 

https://cytaty.pl/samotnosc/73003,czym-jest-osoby-z-tym-zaburzeniem-nie-maja-przyjacio.html


#Psychologia #OsobowośćUnikająca