Odpowiedź mówisz o Stwórcy zbyt głośno

Odpowiedź – to następny przepiękny wiersz Stefana Chazbijewicza, którego poezję z wielką przyjemnością promuję na łamach mojego bloga.

 

Odpowiedź mówisz o Stwórcy zbyt głośno

 

Odpowiedź

Wygasają w Tobie przedmioty
mówisz o Stwórcy zbyt głośno
I tylko rosnąca nadzieja
otaczających zewsząd prochów
Spełnia się raz jeszcze
w posłusznych dłoniach Pielgrzyma
Będziesz milczał
niszczył w sobie miasta
murami otaczał rzeki
Będziesz jak uczciwi mnisi
zakradający się od Wewnątrz

 

Synonimy do słowa „odpowiedź”


#StefanChazbijewicz