Nieznane

Nieznane – to następny wiersz z tomu Po Między mojego znajomego, Łukasza Sroki, fenomenalnego finansisty, ale także wrażliwego poety.

Łukasz Sroka posiada bardzo rzadką umiejętność łączenia ścisłego umysłu finansisty, poruszającego się wśród liczb, cyferek i paragrafów, z wrażliwością poety. To bardzo cenne, bowiem prawdziwie piękne dusze wiedzą, że do życia potrzebny jest nie tylko chleb.
“Nieznane” to następny wiersz Łukasza.

 

 

 

Nieznane

 

 

 

 

Nieznane

 

Pustka…
Nicość, Małość

 

Wielkość!
Ulotne przebłyski wieczności
Dokładnie Iskra Istnienia

 

We wszystkich wrażeniach, które gonimy
Patrzymy i udowadniamy
Dostrzec się silimy…
Ten Płomień Obecności

 

Iskra, Płomień?
Realnego niech nie rozpala
W nierealnym wypalamy

 

Którego ogniska trzymać się z dala?
Tam gdzie zdążymy, tam gdzie poznamy!

 

Poznamy tą Prawdę?
Czy są dwie Prawdy?

 

Łukasz Sroka

 

 

 

 

Pustka (uczucie)

Pustka to uczucie ogólnej nudy, wyalienowania, stan apatii.

 

Zazwyczaj współistnieje z dystymią, depresją, samotnością, rozpaczą lub innymi zaburzeniami psychicznymi/emocjonalnymi, np. psychoza, czy zaburzenie osobowości borderline. Różny jest jednak opis przeżywanej pustki schizofrenicznej od depresyjnej.

 

Często uczucie to jest naturalnym skutkiem trudnych doświadczeń (strata, żałoba).

 

Uczucie pustki łączy się często z bezsilnością, brakiem kontroli nad tym, co się wokół nas dzieje, nie potrafimy poradzić sobie sami z życiem i problemami, bywamy drażliwi i zamknięci w sobie. Prowadzi to do stanu depresyjnego, a w efekcie braku pozytywnych zmian do samej depresji w różnych stadiach.

 

Osoba w powyższym stanie często daje otoczeniu wyraźne, lecz nie bezpośrednie sygnały, gdyż boi się jeszcze większego odrzucenia.

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pustka_(uczucie)

 

 

 

 

Prawda

Prawda – według klasycznej definicji właściwość sądów polegająca na ich zgodności z faktycznym stanem rzeczy, których dotyczą. W potocznym rozumieniu jest to stwierdzenie w formie zdania oznajmiającego, wyrażone o określonym fakcie, tak jak ma czy miało to miejsce w rzeczywistości.

 

Problemem zdefiniowania tego pojęcia zajmowali się filozofowie od starożytności. Klasyczna definicja prawdy pochodzi od Arystotelesa i jest to zgodność sądów z rzeczywistym stanem rzeczy, którego ten sąd dotyczy.

 

Neokantowska szkoła badeńska rozwijała koncepcję prawdy jako powszechnie obowiązującej wartości poznawczej. Prawda w tym ujęciu stanowi naczelną wartość poznania, a w szczególności poznania naukowego. Podstawowym nośnikiem wartości prawdy jest sąd w sensie logicznym.

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawda


#Poezja