Teatrologia.info wpisana na czarną listę

Teatrologia.info wpisana na czarną listę – Dramatyczna sytuacja finansowa najlepszego portalu teatralnego w Polsce wymaga naszej pomocy.

Nowe rządy w Polsce spowodowały natychmiastowe upolitycznienie kultury i rozdawania środków według klucza politycznego. Wszyscy, którzy nie popierają jednej jedynie słusznej opcji politycznej, zostają bezpardonowo odstrzeleni. Tak wygląda demokracja i tolerancja w wydaniu, które chlubi się tymi hasłami. To spowodowało, że najciekawszy portal teatralny w Polsce, Teatrologia.info, który zawsze dbał o różnorodność i wielogłos polityczny, został wpisany na czarną listę, został kompletnie bez wsparcia finansowego i potrzebuje pomocy czytelników.

 

 

 

Teatrologia.info-wpisana-na-czarną listę

 

 

 

 

 

Teatrologia.info wpisana na czarną listę

Warszawa. Sytuacja „Teatrologii.info”

W ostatnim czasie skumulowały się wydarzenia, które postawiły pod znakiem zapytania dalsze istnienie „Teatrologii.info”.

 

19 lutego 2024 ukazały się wyniki konkursu ministerialnego, do którego przystąpiliśmy w zeszłym roku, podobnie jak w poprzednich latach, by uzyskać podstawowe środki finansowe na prowadzenie „Teatrologii.info”, czyli na opłacanie honorariów dla autorów i dla księgowej, pomoc informatyczną i utrzymanie strony oraz konta w banku. Wynik konkursu dał nam 57 punktów, które uprawniały nas do złożenia odwołania (od 50 punktów), ale nie przyznawały nam żadnej dotacji. Natychmiast złożyliśmy odwołanie.

 

Trzy dni później, 22 lutego, nagle umarł Rafał Węgrzyniak.

 

W ostatni piątek, 15 marca, dostaliśmy wyniki odwołania z MKiDN. Nie otrzymaliśmy żadnych pieniędzy na dalszą działalność. Z bliżej niezrozumiałych i zupełnie niejasnych dla nas przyczyn zostaliśmy natomiast wpisani na „czarną listę” ministra kultury, która zaczęła krążyć w prasie krajowej i zagranicznej (np.: https://kurier-pol-au.net/2024/02/02/bartlomiej-sienkiewicz-tworzy-czarna-liste-organizacji-i-mediow/).

 

Drugi nasz wniosek, na wydanie publikowanych u nas recenzji prof. Artura Grabowskiego jako 6. tomu naszej „Biblioteczki Teatrologii.pl”, również nie uzyskał żadnej dotacji.

 

+++

 

Przez pierwsze trzy lata działaliśmy przy bardzo małym wsparciu, 67 tysięcy rocznie, co rozumieliśmy, ponieważ pismo nie miało jeszcze historii i przyznane nam dofinansowanie traktowaliśmy jako wyraz zaufania, że przyznanych nam pieniędzy nie zmarnujemy. W ciągu tych trzech pierwszych lat wychodziliśmy regularnie co tydzień, jak również nawiązaliśmy współpracę z Instytutem Literatury, dzięki czemu dostaliśmy środki na rozszerzenie działalności o wydawanie książek w ramach „Biblioteczki Teatrologii.pl”, jak również produkowaliśmy wideo czytań performatywnych, by pokazywać potencjał sceniczny i dramaturgiczny publikowanych przez nas sztuk. W wyniku tej intensywnej działalności nasz portal uzyskał jedną z najwyższych ocen i na 2023 rok otrzymaliśmy dużą dotację – 236 tys.

 

Przez cały ten okres, od listopada 2019 – gdy wydawcą „Teatrologii.info” została Polska Kompania Teatralna – do końca 2023 roku, szukaliśmy też dodatkowych funduszy i możliwości zdobycia sprzętu, co udało się w jakimś, niezbyt dużym, stopniu zrealizować – pozyskaliśmy dwa używane laptopy i ok. 50 tys. od innych niż MKiDN i IL instytucji. Te wszystkie środki dawały nam jednak możliwość prowadzenia i rozwijania działalności. Redaktorzy nigdy nie pobierali wynagrodzenia za swoją pracę, staraliśmy się tylko, by płacić autorom za teksty i za pracę księgowej oraz sekretarza/ redaktora językowego.

 

+++

 

Niestety nowy zespół sterujący, sformowany przez aktualne władze MKiDN, uznał naszą działalność za niepotrzebną, sądząc po liczbie punktów, jakie uzyskaliśmy. Jest to dla nas o tyle przykre, że nasze pismo odróżnia się na tle innych portali teatralnych tym, że po pierwsze wychodzimy regularnie co tydzień, po drugie każdy tekst jest poddawany redakcji merytorycznej, a także językowej (zajmuje się tym osoba wykwalifikowana w tej dziedzinie) i nie mamy uczucia, by poziom zarówno graficzny (jako jedyni umieszczamy serwis zdjęciowy do każdego tekstu), jak i treściowy pisma odbiegał od poziomu prezentowanego przez inne redakcje. Jesteśmy też jedynym portalem multimedialnym, który popularyzuje przedstawienia z całej Polski, prezentując trailery przedstawień oraz jedynym aktywnie wspierającym współczesną polską dramaturgię.

 

Fakt, że zarówno zespół sterujący MKiDN ds. teatru, jak również zespół ds. wydawnictw oraz sam minister uznali, że nasz portal nie jest w ogóle godny finansowania z publicznych środków, a proponowanych przez nas książek nie warto wydawać powoduje, że zastanawiamy się, czy wobec tego nasze dalsze wychodzenie rzeczywiście ma sens.

 

+++

 

Na początku roku złożyliśmy wniosek o grant do jednej z organizacji międzynarodowych, jak również rozpoczęliśmy poszukiwania sponsorów. Na razie nie znamy wyników tych działań. Problemem jednak jest co innego – dlaczego nasze pismo zostało tak nisko ocenione i uznane przez głównego opiekuna tego typu przedsięwzięć, czyli Ministerstwo, za niepotrzebne? Chcielibyśmy uzyskać odpowiedź na to pytanie od naszych Czytelników.

 

Czy Państwo, nasi Czytelnicy, uważacie, że warto, by „Teatrologia.info” nadal istniała, czy rzeczywiście powinna zniknąć?

 

Jedyną drogą finansowania pisma jest obecnie Państwa pomoc, czyli wpłaty na nasze konto, z dopiskiem „Na działalność statutową”, co pozwoli Darczyńcom na odpisanie tej kwoty od podatku. Podajemy poniżej dane do przelewu. Jeśli Państwo zdecydują się wesprzeć działalność redakcji do czasu, gdy coś się może zmieni w sprawie finansowania działalności „Teatrologii.info” będzie to znaczyło, że jest sens wydawać nasze pismo, jeśli nie, to musimy wyciągnąć z tego faktu wnioski.

 

Redakcja

 

Wpłata na konto Polskiej Kompanii Teatralnej:
Darowizna na cele statutowe „Teatrologia.info” PKO BP 85 1020 4900 0000 8802 3222 9536

 

https://e-teatr.pl/warszawa-sytuacja-teatrologiiinfo-47060


#teatr