Świat wciąż trwa dzięki pięknu

Świat wciąż trwa dzięki pięknu – Irena Czusz, jak zwykle, bardzo celnie potrafi opisać to, co w życiu naprawdę jest istotne.

Irena Czusz, często pojawia się ze swoimi przemyśleniami na moim blogu, albowiem świetnie opisuje otaczającą nas rzeczywistość i rządzącą nią mechanizmy. Tym razem kreśli obraz naszego świata i słusznie twierdzi, że ten świat wciąż trwa dzięki pięknu i życzliwości.

Świat wciąż trwa dzięki pięknu

Świat wciąż trwa dzięki pięknu

Świat wciąż trwa tylko dzięki temu, że każdego dnia powstaje gdzieś piękny obraz, melodia, wiersz, książka, przedmiot i dobre jedzenie.

Codziennie ktoś komuś mówi, że go kocha.

Codziennie znajdzie się ktoś, kto okaże swoją życzliwość nawet w drobnych sprawach.

Oby nigdy nam tego nie zabrakło. Dzięki temu tli się w nas nadzieja, radość i potrzeba piękna…

i jeszcze się jakoś trzymamy na powierzchni.

Irena Czusz

Wszechświat

Wszechświatuniwersum – wszystko, co fizycznie istnieje: cała przestrzeńczasprawa fizykistałe fizyczne oraz wszystkie formy energii i materii[. Większość materii i energii znajdującej się we Wszechświecie przybiera formę ciemnej materii i ciemnej energii. Słowo „Wszechświat” może być też używane w innych kontekstach jako synonim słów „kosmos” (w rozumieniu filozofii), „świat” czy „natura”. W naukach ścisłych słowa „Wszechświat” i „kosmos” są równoważne.

. Większość materii i energii znajdującej się we Wszechświecie przybiera formę ciemnej materii i ciemnej energii. Słowo „Wszechświat” może być też używane w innych kontekstach jako synonim słów „kosmos” (w rozumieniu filozofii), „świat” czy „natura”. W naukach ścisłych słowa „Wszechświat” i „kosmos” są równoważne.

Definicja

Wszechświat zwykle jest definiowany jako wszystko, co istnieje, wszystko, co istniało, i wszystko, co będzie istnieć. Według naszego obecnego rozumienia Wszechświat składa się z trzech części składowych: czasoprzestrzeni, form energii (w tym promieniowania elektromagnetycznego i materii) oraz praw fizyki, które się do nich odnoszą. Wszechświat obejmuje całe życie i historię; niektórzy filozofowie i naukowcy sugerują również, że obejmuje również idee, takie jak matematyka.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wszech%C5%9Bwiat


#Swiat