Radio 357 bezprawnie wykorzystuje muzykę!

Radio 357 bezprawnie wykorzystuje muzykę! – Radio nie ma podpisanej umowy z ZAiKS-em i bezprawnie wykorzystuje na swojej antenie prezentowaną muzykę.

To absolutny skandal! Radio 357 zachowuje się, jak najgorsza rozgłośnia piracka i nie odprowadza tantiem za graną na antenie muzykę. W ten sposób okrada twórców z należnych im honorariów i nie jest w niczym lepsza od tych, którzy sprzedają podróbki znanych marek. Nazwijmy to imieniu: to w istocie nie jest niczym innym, niż kradzież. Co w kontekście astronomicznych zysków spółki, która w dużej mierze funkcjonuje dzięki sponsoringowi zwykłych ludzi, którzy uwierzyli w misyjność tego radia, jest czymś obrzydliwym.

 

 

 

Radio 357 bezprawnie wykorzystuje muzykę

 

 

 

 

RADIO 357 BEZPRAWNIE WYKORZYSTUJE MUZYKĘ!

Stanowisko ZAiKS-u w sprawie Radia 357

 

Szanowni Państwo,

 

mając na uwadze ostatnie doniesienia pojawiające się w przestrzeni publicznej, dotyczące niewywiązywania się Radia 357 z obowiązku opłacania wynagrodzeń autorskich za prezentowaną na swojej antenie muzykę, pragniemy przedstawić stanowisko Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, które od lat stoi na straży przestrzegania praw autorskich i rzetelnego wynagradzania pracy twórczyń i twórców.

 

Kiedy Radio 357 rozpoczynało swoją działalność, ZAiKS zaoferował rozgłośni najbardziej korzystny model rozliczeń. Wzięliśmy pod uwagę, że ta antena to start-up. Uwzględniliśmy wówczas, że radio było finansowane dzięki wpłatom słuchaczy. Pierwsza umowa dotyczyła okresu od końca 2020 roku do końca 2021 roku. Zastosowaliśmy stawkę dla radia, które rozpoczynało działalność w pandemii.

 

Radio 357 przestało być debiutującą stacją, a stało się prężnie działającym radiem internetowym, jednym z największych w kraju.

 

Pierwotnie przyjęte zasady zaczęły więc wymagać odpowiedniej zmiany wcześniejszej stawki za wykorzystanie muzyki i musiały zostać podwyższone, choć nadal w modelu korzystnym dla stacji. Już wówczas bowiem opłaty na standardowym poziomie wynosiłyby kilkaset tysięcy złotych rocznie.

 

Do końca 2022 roku radio miało umowę z ZAiKS-em na nadawanie radiowe, jak i na podkasty, z opustem ponad 70 proc. Rozumieliśmy kontekst powstania tej stacji i potrzebę dalszego jej wspierania, więc kwota wynagrodzeń autorskich nadal była preferencyjna i nieadekwatna do skali prowadzonej działalności: radio za cały rok zapłaciło 196 tys. zł. Wpływy anteny od patronek i patronów w tym okresie osiągnęły poziom około 12,5 mln zł.

 

Od 2023 roku Radio 357 nie ma podpisanej umowy z ZAiKS-em, co oznacza, że od kilkunastu miesięcy bezprawnie wykorzystuje na swojej antenie prezentowaną muzykę.
Zaproponowaliśmy zarządowi Radia 357 nowy model rozliczeń (nadal z opustem, tym razem na poziomie 35 proc.), ale radio propozycji nie zaakceptowało.

 

Obecna sytuacja jest o tyle bulwersująca, że odbywa się realnym kosztem twórczyń i twórców, których Radio 357 pozbawia należytego wynagrodzenia za ich pracę.

 

To jedyne duże radio w Polsce, które nie ma licencji na muzykę i utwory słowno-muzyczne. Kuriozalne jest to także z uwagi na fakt, że Radio 357 ma obecnie wpływy niejednokrotnie przekraczające budżety tradycyjnych nadawców.

 

Taka sytuacja jest nie tylko głęboko krzywdząca wobec autorek i autorów, których reprezentujemy, ale także niezgodna z zasadami uczciwej konkurencji. Wyczerpaliśmy polubowne sposoby rozwiązania sporu i będziemy dochodzić praw twórców na drodze sądowej.

 

Stowarzyszenie Autorów ZAiKS

 

https://zaiks.org.pl/artykuly/2024/luty/-odmawia-uczciwej-zaplaty-za-muzyke


#radio