Oświadczenie zespołu Teatru Polskiego

Oświadczenie zespołu Teatru Polskiego – o tym, jak niektórzy “dziennikarze” i mainstreamowe media próbują tworzyć fałszywą rzeczywistość.

Jednym z największych problemów polskiego teatru jest ogromna grupa pseudodziennikarzy i pseudokrytyków, których największym grzechem jest to, że zamiast opisywać rzeczywistość, próbują ją tworzyć.
Dlatego publikuję to oświadczenie, które zadaje kłam fałszywym informacjom, które pojawiły się po zeszłotygodniowej konferencji prasowej tak zwanej grupy środka w Teatrze Polskim we Wrocławiu.

Oświadczenie zespołu Teatru Polskiego

Wrocław. Oświadczenie ws. Teatru Polskiego

Po naszym ubiegłotygodniowym spotkaniu z dziennikarzami ukazały się na portalach kultura.onet.pl i tuwroclaw.com materiały przygotowane przez dziennikarzy, którzy nie byli wówczas obecni. Ich autorzy postanowili więc wykreować własną wizję Teatru Polskiego we Wrocławiu – piszą przedstawiciele zespołu Teatru.

Wrocław, dn. 29.04.2019 r.

Oświadczenie

W liście otwartym do Pani Minister Wandy Zwinogrodzkiej z dnia 23 kwietnia 2019, na wstępie napisaliśmy: “Opinie obecne w mediach, w ogromnej mierze są nieprawdziwe i dla nas krzywdzące. Znamy dziennikarzy, którzy kreują własną wizję Teatru Polskiego we Wrocławiu, niezależnie od faktów. Dziennikarzy, którzy nie byli zainteresowani weryfikacją informacji i pokazaniem JAKA JEST PRAWDA. Nie “prawda” konkretnej grupy interesu, ale prawda obiektywna. Żadna z tych osób nie zastosowała się do podstawowej zasady rzetelności dziennikarskiej, mówiącej o tym, że należy wysłuchać wszystkich opinii.”

Dziś ten fragment listu staje się wyjątkowo aktualny. Po naszym ubiegłotygodniowym spotkaniu z dziennikarzami ukazały się na portalach kultura.onet.pl i tuwroclaw.com materiały przygotowane przez dziennikarzy, którzy nie byli wówczas obecni. Ich autorzy postanowili więc wykreować własną wizję Teatru Polskiego we Wrocławiu. Nie opublikowali treści listu wystosowanego do Pani Minister Zwinogrodzkiej, w którym staramy się wznieść ponad istniejące podziały i prosimy o obiektywną ocenę sytuacji. Autorzy ograniczyli się do opatrzenia swoich artykułów komentarzem jednej tylko grupy interesów (tzw. “Teatru Polskiego w Podziemiu” i jego “kuratora artystycznego” Piotra Rudzkiego, wspieranego przez Związek Zawodowy Inicjatywa Pracownicza), kreującej wizję “konfliktu” podkreślanego w tytule artykułu z kultura.onet.pl.

Nasz list tworzyli pracownicy, których stanowisko w tej sprawie nie wynika z przynależności do jakiegokolwiek związku zawodowego. Podpisało go prawie 50 osób, zarówno niezrzeszonych jak i zrzeszonych w obu związkach. Na spotkaniu z dziennikarzami obecni byli zarówno Tomasz Lulek, przewodniczący Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza, jak i Monika Bolly, członek Komisji Zakładowej “Solidarności”, a także pełnomocnik ds. artystycznych Teatru Krzysztof Kopka. Żadna z tych osób nie była zaproszona przez naszą grupę (zaprosiliśmy wyłącznie dziennikarzy). Z oczywistych powodów trzy wspomniane osoby nie zostały również zaangażowane w pracę nad listem i nie zostały o nim wcześniej poinformowane. Nieprawdziwa jest zatem teza eksponowana w artykule na portalu kultura.onet.pl, że list stworzyła “Solidarność” i to ona zwołała konferencję prasową.

Pomysł powstał w wyniku rozmów pracowników nastawionych na budowanie dobra Teatru jako instytucji, a nie poszczególnych grup interesów. W wyniku tych działań stworzyliśmy list, który został wysłany do Pani Minister. Nie był on inspirowany ani konsultowany z żadnym ze związków zawodowych, natomiast sama konferencja jak i jej treść konsultowana była z Urzędem Marszałkowskim.

Obecne zawieszenie konkursu na Dyrektora Teatru Polskiego przez władze samorządowe Województwa Dolnośląskiego, widzimy przede wszystkim jako paraliż i brak stabilności funkcjonowania Teatru przez kolejne miesiące: niemożność planowania działalności, w tym kreowania planu artystycznego na kolejne sezony i opartego na nim planu finansowego, czy w końcu pozyskiwania sponsorów i nowej widowni dla Teatru. Podtrzymujemy jednocześnie apel o nierozstrzyganie wyboru nowego Dyrektora w drodze konkursu i opowiadamy się, by jak najszybciej wyłonić go na innej – zgodnej z prawem – drodze, poszukując porozumienia i dojrzałego kompromisu.

Zespół Pracowników Teatru Polskiego we Wrocławiu

(NIE “Solidarność”, NIE “Inicjatywa” i NIE “Podziemie”) Materiał nadesłany
02-05-2019

https://www.e-teatr.pl/pl/artykuly/274722.html