Miłość przemawia kształtami

Miłość przemawia kształtami – To następny wiersz jednego z moich ulubionych poetów, mojego przyjaciela ze studiów na reżyserii, Stefana Chazbijewicza.

Stefan, jak zawsze z wielką sensualnością porusza się po mistycznych obszarach miłości, ludzkiej duszy i natury. “Miłość przemawia kształtami” to jego następny wiersz, który tu zamieszczam.

 

 

 

Miłość przemawia kształtami

 

 

 

 

Miłość przemawia kształtami

 

Poznali się

przypadkowo

 

razem odkrywali

Swoje przeznaczenie

 

Miłość przemawia

kształtami

Ciała i drżeniem

Wszystkiego rytmem

 

Sekretów

Wyjawianych

Runiczne pismo

Gestów

 

Jak różne kształty

monet z otworami

czytanych przez dotyk

przez niewidzących lub

nie znających pisma

 

Palce mokrego

piasku

Starożytne ruiny

w słońcu pod powieką

fotografia pamięci

matryca siebie

gdzie dociera światło

 

Ciało czyta drugą

polowe

jabłka

Drzewa na horyzoncie

 

Dharma

dotyku

 

Poza zmysłami

Jest miejsce

Będę tam na Ciebie

Czekał

 

Stefan Chazbijewicz

 

 

 

 

Dharma

Dharma  – wieloznaczny termin występujący w religiach dharmicznych, np. w buddyzmie i hinduizmie.

 

Hinduizm

W klasycznych tekstach braminizmu słowo to oznaczało zespół podstawowych praw karmicznych, decydujących o wszelkich zdarzeniach, mających miejsce w życiu człowieka, jak i rodzaj tajemnej wiedzy na temat tych praw, dostępnych wyłącznie ryszim.

 

We współczesnym hinduizmie dharma to jednocześnie nazwa podstawowych zasad etycznych, jakimi powinien kierować się każdy wyznawca – obejmujących obowiązek pracy, założenia rodziny, spłodzenia i wychowania dzieci oraz na starość próby osiągnięcia wyzwolenia. Dharma jako powinność to wypełnianie obowiązków społecznych i religijnych.

 

Buddyzm

Słowo dharma pochodzi od źródłosłowu dhr – nosić, podtrzymywać, podpierać (por. polskie dzierżyć, greckie thronos). Często w piśmiennictwie rozróżnia się znaczenia pisząc ten wyraz wielką literą jeśli chodzi o naukę Buddy, prawdę czy ostateczną rzeczywistość.

 

Dharma jest jednym z podstawowych terminów buddyjskich. Posiada wiele znaczeń:

 

  • Prawo powszechne, ostateczna rzeczywistość
  • Doktryna buddyjska, nauki Buddy
  • Prawda
  • Zjawiska
  • Rzeczy, elementy, atomy

 

W praktyce jest się czasem trudno zorientować, jak należy interpretować pojęcie dharmy, gdy natrafimy na nie w tekstach. Można założyć, że np. sthavirowie będą używać go raczej w znaczeniu moralnym, natomiast mahajaniści w znaczeniu raczej ontologicznym. Sthavirowie będą się raczej trzymać literalnego znaczenia, a mahajaniści bardziej metaforycznego. Np. termin dharmadhātu (element dharm/dharmy) dla sthavirów oznacza siedemnasty z osiemnastu elementów (czyli tzw. przedmioty umysłu). Jednak czasami rozumieją ten termin jako dharmiczną prawdę (np. Tathāgata jest wszechwiedzący, ponieważ osiągnął i wszedł do dharmadhātu). Mahāsanghikowie i mahajaniści rozumieją zazwyczaj dharmadhātu jako absolutną Dharmę, która jest dodatkowym czynnikiem dla wszystkich kontyngentnych (zależnych) składników naszego doświadczenia. Element Dharmy staje się jednym z synonimów Absolutu. Trzeba tu zauważyć, że jego znaczenie nie jest epistemologiczne, ale czysto religijne.

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Dharma


#Poezja