Zwierzęta prawnie członkami rodziny

Zwierzęta prawnie członkami rodziny – W Hiszpanii weszło nowe prawo, które określa zwierzęta jako wrażliwe istoty czujące i zabezpiecza ich prawa.

Zwierzęta prawnie członkami rodziny: Od dawna uważam, że nie tylko powinny być traktowane, jak w artykule poniżej, ale także, że w świetle prawa powinny stać się pełnoprawnymi członkami rodziny.

 

 

 

Zwierzęta prawnie członkami rodziny

 

 

 

 

Zwierzęta prawnie członkami rodziny

Hiszpania. Od dziś w świetle prawa zwierzę jest „wrażliwą istotą czującą”

Od dziś (05.01.2022) w Hiszpanii zaczęły obowiązywać przepisy, które czynią zwierzęta pełnoprawnymi członkami rodziny, wrażliwymi istotami czującymi, a ich właściciele mają obowiązek zaspokajania ich potrzeb i zapewniania im bezpieczeństwa.

 

Nowe przepisy regulują sytuację zwierząt np. w przypadku rozwodu ich właścicieli, sędzia będzie miał prawo do ustalenia, w jaki sposób obie strony mają sprawować nad zwierzęciem opiekę czy pokrywać koszty jego leczenia i utrzymania. Może także, w przypadku braku porozumienia między stronami, zdecydować o jego przyszłości.

 

Sędzia będzie miał prawo także ograniczyć kontakt rozwodzącego się rodzica z dziećmi, jeśli ten znęcał się nad zwierzęciem — takie zachowanie będzie uznane nie tylko za maltretowanie zwierzęcia, ale też za formę znęcania się psychicznego nad rodziną.

 

 Od dziś zwierzęta w Hiszpanii mogą być ujmowane w testamencie. Jeśli jednak właściciel tego nie zrobi, to  zwierzę albo trafi do spadkobierców, albo — jeśli będzie to niemożliwe — to sąd zdecyduje o dalszym losie zwierzęcia, kierując się jego dobrem.

 

Przepisy zakazują też obejmowania zwierząt domowych i gospodarskich hipoteką, nie będą więc mogły być zajęte, jako pokrycie niespłaconych długów.

 

Przepisy stanowią też, że zwierzę nie może być uśpione bez uzasadnionej przyczyny, wykorzystywane w cyrkach czy sprzedawane w sklepach. Wprowadzają także obowiązek sterylizacji zwierząt domowych, jeśli mieszkają one z innymi przedstawicielami swojego gatunku, z którymi mogłyby się rozmnażać.

 

Wkrótce mają się zacząć pracę nad nowelizacją kodeksu karnego, który zaostrzy kary za znęcanie się nad zwierzętami. Ma także powstać rejestr osób, które z racji popełnianych przestępstw wobec zwierząt będą miały zakaz posiadania ich.

 

Do tej pory w Hiszpanii co roku porzucanych było od 150 tys. do 300 tys. zwierząt.

 

https://dobrewiadomosci.net.pl/56556-hiszpania-od-dzis-zwierze-jest-wrazliwa-istota-czujaca/


#PrawaZwierząt