Zło należy karać

Ostatnio dostaje bardzo wiele wiadomości od ludzi, którzy się o mnie martwią i boją się, że piętnując zło na swoim blogu, mnie samego to zło dotyka.

 

złoI oczywiście mają w tym odrobinę racji, bo fakt, że nieźle mi się obrywa.

Ale tak to już jest, że nie potrafię inaczej i uważam, że jest dokładnie tak, jak powiedział Leonardo, że “kto zła nie karze, każe je czynić”.

Chowając głowę w piasek, albo patrząc tylko na swoje partykularne interesy osobiste, zamiast piętnować zło, nie jest moim zdaniem postawą godną człowieka.

Nie wolno dawać milczącego przyzwolenia na zjawiska patologiczne, które toczą nasz kraj, nasze społeczeństwo i branżę teatralną. To bardzo zła taktyka i zaprowadziła ona ludzkość wiele razy w ciemne zaułki dyktatur, ludobójstwa, tyranii i innych wynaturzeń.

Oczywiście jeśli chodzi o teatr skutki być może nie są aż tak wielkie, ale patrząc na teatr, jako na element dzięki której społeczeństwo ma pozyskiwać wartości wyższe niż tylko te, które można konsumować, skutki zjawisk takich, jak kumoterstwo, kolesiostwo, korupcja i nepotyzm w teatrze są niezmiernie szkodliwe dla ogółu, bo zniekształcają totalnie obraz teatru polskiego i mają w efekcie pustoszące skutki na końcu “łańcucha pokarmowego” branży teatralnej, na którym znajduje się widz.

Jeśli zło harcuje w teatrze, to odbija się to na wszystkich, bo zaburzone zostają podstawowe wartości w życiu.

Dlatego nadal będę zabiegał o teatr uczciwy, rzetelny, profesjonalny i nieskażony układami, nepotyzmem, klikowością i korupcją i jestem nadal gotów ponosić wszystkie konsekwencje, które się z tym wiążą.

W końcu, nie bez kozery motto mojego bloga brzmi “Kto prawdę mówi, ten niepokój wszczyna”.

Amen

 

Zło – jedno z podstawowych (pierwotnych) pojęć etycznych. W moralności zło stanowi przeciwieństwo dobra.
Zło to jedna z dwóch podstawowych kategorii moralnych, przeciwieństwo dobra.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Z%C5%82o

_________________________________________________________________________
#teatr