zimno kobiecie nie zatańczy

Zimno kobiecie nie zatańczy – to następny przepiękny wiersz Stefana Chazbijewicza, którego poezję z wielką przyjemnością promuję na łamach mojego bloga.


zimno kobiecie nie zatańczy

Zimno kobiecie nie zatańczy

zimno kobiecie

nie zatańczy

usłyszysz tylko

poklask warg

wspinający się po jej dłoniach

obaw cytrusów

ptaków

przez alkohol

spłoszonych

popołudniową wizytą

Stefan Chazbijewicz

Chłód

Chłód (także: zimnoziąbmrózniska temperatura, czasami też żartobliwie określane jako zimnica) – pojęcie odnoszące się do stanu o niskiej temperaturze (to znaczy takiego w którym brak jest ciepła). Termin może odnosić się do niskiej temperatury danego obiektu (fizyka), zjawiska atmosferycznego (meteorologiaplanetologia, itp.) i odczucia chłodu (fizjologia człowieka). Chłodnym określa się obiekt, który ma niższą temperaturę w porównaniu z temperaturą uznaną za normalną lub standardową.

Najniższą temperaturą, która może być osiągnięta w przyrodzie jest zero bezwzględne. Jest to temperatura, w której wszystkie elementy układu termodynamicznego uzyskują najniższą z możliwych energii. Temperatura ta odpowiada ok. -273,15 °C = 0 K.

Z zimnem związany jest kolor niebieski dlatego też zwykle na mapach pogodowych chłodne fronty atmosferyczne oznaczane są tym kolorem. Bierze się to stąd, że woda, która po zamarznięciu tworzy lódszadź i śnieg, lepiej pochłania światło czerwone (o pasmie długości fal położonych w okolicach 750 nm) w związku z czym przedmioty oświetlone takim światłem mogą mieć niebieski odcień. Chłód jest przeważnie kojarzony z zimą i lodem.

Zamarznięte jezioroWoda, która po zamarznięciu tworzy lódszadź i śnieg, lepiej pochłania światło czerwone, dlatego oświetlone przedmioty mogą mieć niebieski odcień

Niskie temperatury (w powiązaniu ze zjawiskiem rozszerzania się wody przy zamarzaniu, opadami śniegu i tworzeniem się szadzi) niszczą nawierzchnie drógtory kolejowe oraz linie energetyczne.

Termorecepcja i odczucie chłodu

Typowa reakcja skóry człowieka na chłód – reakcja pilomotoryczna.

Termorecepcja to zmysł, przez który organizm odbiera temperaturę. Należy zauważyć, że temperatura mierzalna nie zawsze jest równa temperaturze odczuwalnej przez organizm (zależy ona także od temperatury powietrza, siły wiatruwilgotności i opadów atmosferycznych). Duża wilgotność powietrza, przemoczenie i silny wiatr potęgują odczucie chłodu. U organizmów żywych odczucie chłodu występuje głównie wtedy gdy temperatura otoczenia jest znacznie poniżej poziomu ich poprawnego funkcjonowania. Dla człowieka taki poziom temperatury jest zwykle w pobliżu 20 °C. Za chłodne uważa się temperatury otoczenia poniżej poziomu ok. 10-20 °C. Skrajnym przeciwieństwem chłodu jest upał. Nie należy tego mylić z temperaturą własną ciała, która normalnie wynosi ok. 36,6 °C. Związane jest z tym pojęcie zera fizjologicznego.

Sygnał “zimno” – nieoficjalny (poza zalecanymi przez CMAS) jednak stosowany przez wiele szkół nurkowania i propagowany przez portale dotyczące nurkowania jako jeden z użytecznych sygnałów dodatkowych.

Częste zmiany temperatur oscylujące w okolicy ok. 10 °C do -10 °C osłabiają możliwości obronne organizmu przed różnego rodzaju infekcjami i mogą skutkować przeziębieniem[potrzebny przypis]. Podstawowym, najwcześniejszym objawem wychłodzenia organizmu człowieka są dreszcze. W pierwszym okresie obronnym (gdy temperatura centrum ciała wynosi 34-36 °C) obserwujemy także, że skóra jest blada i zimna, występuje “gęsia skórka”, wargi ust są sine, tętno i oddech przyśpieszone. Skrajne wychłodzenie organizmu może prowadzić do odmrożeń i hipotermii.

Irracjonalne lub fałszywe uczucie chłodu (niemające związku z realną temperaturą otoczenia, która w rzeczywistości może być dość wysoka) występuje także w przypadku niektórych chorób takich jak np. malaria (zwanej też z tego powodu także zimnicą)

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ch%C5%82%C3%B3d


#stefanchazbijewicz