ZBRODNIA MILCZENIA

Dzisiaj tylko kilka mądrych słów…

 

zlo

 

Gdyby ludzie żyli podług tego, nie było by nigdy zbrodni nazizmu, stalinizmu i innych wynaturzeń ludzkości.

Bo czyż zbrodnia przemilczenia, nie jest niczym innym niż cichym przyzwoleniem do czynienia zła?


#LeonardoDaVinci