Zamach na ulgę dla artystów?

Zamach na ulgę dla artystów? – Czy Ministerstwo Kultury i Sztuki przypadkiem pod płaszczykiem Ustawy o Artystach nie chce zabrać nam prawo do 50% kosztów uzyskania przychodu?!

We wstępie projektu ustawy jest bardzo niepokojący zapis, który może oznaczać, że tak naprawdę szykuje się zamach na ulgę, która jest jedyną namacalną pomocą, jaką państwo daje artystom.

 

 

 

Zamach na ulgę dla artystów

 

 

 

 

Zamach na ulgę dla artystów?

Chciałbym wrócić raz jeszcze do, moim zdaniem, bardzo złego projektu ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego.

 

Pomijam na razie wiele innych kulawych sformułowań i pomysłów, ale w szczególności bardzo niepokoi mnie zapis na samym początku projektu, dotyczący 50% kosztów uzysku. Na samy wstępie ministerstwo dochodzi mianowicie do poniższego wniosku:

 

“Model objęcia artystów analogicznymi ulgami jak mikroprzedsiębiorców, z zachowaniem 50-procentowych kosztów uzyskania przychodu uznano za nietrafny, m. in. ze względu na jego zbytnią uciążliwość.”

 

Jeżeli to ma oznaczać, że Ministerstwo Kultury zamierza zastąpić 50% kosztów uzyskania przychodu, propozycjami, które prezentuje w projekcie z powodu “na jego zbytnią uciążliwość.”, to już to budzi mój najwyższy sprzeciw, albowiem zamierza nam się, na podstawie bliżej nieokreślonego, niczym nie podpartego, autorytatywnego stwierdzenia odebrać jedyną realną ulgę, która, jako jedyna w sposób autentyczny, namacalny odzwierciedlający specyfikę zawodu, stanowiła właściwą i prawdziwą pomoc egzystencjalną!

 

W zamian de facto nie daje się nam nic oprócz bardzo niepewnej, według projektu, ewentualnej dopłaty do ZUZ!

 

No rzeczywiście, trzeba było wiele lat wytężonej pracy, wielu genialnych mózgów, żeby sklecić coś tak pokrętnego!

 

Dlatego pytam Pana Ministra Glińskiego i Panią Sekretarz Stanu Zwinogrodzką, czy rzeczywiście szykuje się zamach na jedyną ulgę, która miała istotny wpływ na ekonomiczne funkcjonowanie artystów w systemie, który całkowicie ich pomija?!

 

 

 

 

50 procent kosztów uzyskania przychodu

Koszty uzyskania przychodu pracownika, mają m.in. zrekompensować mu koszty, które musi ponieść, aby uzyskać nową pracę.

 

50 procent kosztów uzyskania przychodu może być stosowane do działalności:

 

  • twórczej – w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, twórczości audiowizualnej, programów komputerowych, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa;
  • badawczo-rozwojowej oraz naukowo-dydaktycznej;
  • artystycznej – w dziedzinie sztuki aktorskiej i estradowej, reżyserii teatralnej i estradowej, sztuki tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki, instrumentalistyki, kostiumografii i scenografii;
  • w dziedzinie produkcji audiowizualnej reżyserów, scenarzystów, operatorów obrazu i dźwięku, montażystów, kaskaderów;
  • publicystycznej.

 

Z uwagi na liczne głosy krytyki oraz niejasności interpretacyjne dnia 15 czerwca 2018 r. zmieniono katalog działalności, do których można stosować 50 procent kosztów uzyskania przychodu. Do już wymienionych dodano:

 

  • działalność twórczą – w dziedzinie inżynierii budowlanej, wzornictwa przemysłowego, twórczości audialnej, gier komputerowych;
  • działalność muzealniczą – w dziedzinie wystawienniczej, naukowej, popularyzatorskiej, edukacyjnej oraz wydawniczej;
  • działalność konserwatorską;
  • tłumaczenia.

 

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-kto-moze-skorzystac-z-50-procent-kosztow-uzyskania-przychodu


#UstawaOArtystach