Wypalone dzieci, czyli obsesja sukcesu

Wypalone dzieci, czyli obsesja sukcesu – Presja osiągnięć i pogoń za sukcesem powodują syndrom wypalenia u dzieci w zachodniej cywilizacji.

Ciągła pogoń za szczęściem, którego wyznacznikiem ma być sukces, który osiągamy, powoduje ciągłą presję. U dzieci powoduje to to, że stają się one wypalone.

Wypalone dzieci, czyli obsesja sukcesu

Wypalone dzieci, czyli obsesja sukcesu

Napisałem kiedyś, że “Obsesja społeczeństwa na punkcie sukcesu jest zaprzeczeniem prawdziwego szczęścia. Ciągłe dążenie do tego, żeby więcej i wyżej, nigdy nie przyniesie nam zadowolenia z życia.”.nauka

“O wypaleniu mówi się w kontekście pracy zawodowej, jest problemem dorosłych. Wypalone dzieci – to wydaje się absurdalne. Jakie obciążenia mogą mieć dzieci? Mają się tylko uczyć.”… *

Tylko?

Jeśli chodzi o ten syndrom u dzieci, to muszą się one starać. “Tego oczekują rodzice, nauczyciele. Muszą być dobrzy, lepsi, najlepsi. We wszystkim. Wiedzieć wszystko, pamiętać wszystko, umieć, co wymagane. Mieć piątki, a najlepiej szóstki ze wszystkich przedmiotów. Trójka to porażka. Słabość oznacza niezadowolenie rodziców, zmartwienie, kłopoty i jeszcze większą presję. A dzieci chcą zadowolić dorosłych, chcą być akceptowane i kochane. Więc starają się ile sił, a nawet ponad siły. Presji zewnętrznej towarzyszy presja wewnętrzna, którą same na siebie wywierają.”*

“Wstają wczesnym rankiem, lekcje zaczynają o ósmej. 6-8 godzin w szkole. Muszą być skoncentrowani”….*

“Kiedy kończą się lekcje, zaczynają się zajęcia dodatkowe. Żeby się rozwijać. Żeby nie zostać w tyle. Żeby zadowolić rodziców. Żeby nie zmarnować talentu. Potem w domu czekają jeszcze zadania domowe”…*

Powoduje to, że w końcu stają się one całkowicie wypalone.

*
www.juniorowo.pl/wypalone-dzieci-dlaczego-presja-osiagniec-pogon-sukcesem-zaczyna-sie-dziecinstwie/?fbclid=IwAR3fJzne6Xf6svnDLLFModBOjZj2SU6i_oCIgycEFAEUajt50TIQ7F3vpWk

Wypalenie zawodowe

Wypalenie zawodowesyndrom wypalenia zawodowegosyndrom burnout – występuje, gdy praca przestaje dawać satysfakcję, pracownik przestaje się rozwijać zawodowo, czuje się przepracowany i niezadowolony z wykonywanego zajęcia, które niegdyś sprawiało mu przyjemność.

Jest to wynik stresu występującego na skutek przepracowania. Występuje najczęściej w zawodach wymagających intensywnych kontaktów z ludźmi, wśród psychologów, pedagogów, spedytorów, lekarzykierowców autobusunauczycielipielęgniarek i innych. Osoby, które doznają syndromu wypalenia zawodowego, mogły być przedtem pracoholikami.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wypalenie_zawodowe


#wypalenie