Wykluczeni z teatru

Wykluczeni – “Jak wynika z raportów socjologów, przeciętny Polak nie interesuje się sztuką.

 

wykluczeniZ teatru została wykluczona znacząca grupa potencjalnych odbiorców, nieprzyswajających stosowanej przez młodych reżyserów estetyki” (Zdzisław Pietrasik, Bilet do kina Polska, Polityka nr 44/2014).

To o mnie. Po pierwsze, bom przeciętny,

po drugie – bo nie przyswajam podobnych do siebie jak krople wody ze ścieku spektakli, w trakcie oglądania których ogarnia mnie nie zgorszenie ani oburzenie – tylko monstrualne znudzenie.

Czyli zaliczam się do wykluczonych.

Ale lękam się, że owi młodzi reżyserzy, zabiorą się za takich jak ja wykluczonych z teatru i zrobią o nas spektakl pod tytułem “Wykluczeni”.

Co więcej – nieźle na tym zarobią.

Amen

 

Marginalizacja – wykluczenie z udziału w życiu społecznym jednostek, grup społecznych lub w ujęciu globalnym społeczeństw w stosunku do ich otoczenia społecznego. Wykluczenie społeczne może odnosić się do procesu wykluczania jednostek i grup albo do stanu wykluczenia.

Wykluczenie jest rozumiane jako niemożliwość bycia uczestnikiem ważnych społecznie aspektów życia społecznego, jak gospodarcze, polityczne czy kulturowe.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Marginalizacja

 

“W czasie charakteryzującym się rozpowszechnionym indywidualizmem, egocentryzmem i materialistycznym konsumpcjonizmem prowadzącym do pogardy i odrzucania najsłabszych, którzy są uważani za “bezużytecznych”, następuje wyzbywanie się więzi międzyludzkich”… To są ludzie wykluczeni”…
Manifest Teatru Żelaznego (fragment)

https://www.facebook.com/teatr.zelazny1/photos/a.279391138914987.1073741828.278570995663668/326776807509753/?type=1&theater

_______________________________________________________________________
#Teatr