Wotum nieufności dla Bobowca i Dziedzic

Wotum nieufności dla Bobowca i Dziedzic – Oficjalne stanowisko NSZZ “Solidarność” w sprawie Wicemarszałka i Dyrektora Wydziału Kultury we Wrocławiu.

Mało kto wie, ale w Październiku Region Dolny Śląsk NSZZ “Solidarność” wyraziło oficjalnie wotum nieufności w stosunku do dwóch urzędników, którzy najbardziej szkodzą kulturze na Dolnym Śląsku.

Wotum nieufności dla Bobowsca i Dziedzic

Wotum nieufności dla Bobowsca i Dziedzic

STANOWISKO Nr 1

Walnego Zebrania Delegatów Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” ws. wotum nieufności dla Członka Zarządu Województwa Dolnośląskiego

i Dyrektora Wydziału Kultury UMWD dot. podejmowania nie merytorycznych, szkodliwych działań i decyzji w obszarze dolnośląskich instytucji kultury

Walne Zebranie Delegatów Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” wyraża stanowczy sprzeciw wobec działań i decyzji podejmowanych przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w ramach organizacji i nadzoru dolnośląskich instytucji Kultury.

Szereg decyzji podjętych przez Zarząd Województwa na wniosek członka Zarządu odpowiedzialnego za kulturę Pana Michała Bobowca, świadczy wprost o braku pojęcia i merytorycznej wiedzy, co do sposobu ich zarządzania, organizowania pracy, rozumienia funkcjonowania.

Nieprzemyślane, bądź celowo zlecane podległemu Wydziałowi Kultury pod kierownictwem Pani Agnieszki Dziedzic polecenia doprowadziły do kompletnego chaosu i bałaganu, zakłócania właściwego toku pracy w tych instytucjach, co destruktywnie wpływa na proces twórczy, niszczy dorobek i wizerunek instytucji wypracowanych przez lata działalności. Powoduje znaczące napięcia społeczne wśród pracowników.

Radykalizm podejmowanych działań przy jednoczesnym braku dialogu, braku dobrej woli w celu prowadzenia konsultacji społecznych na różnych poziomach, zmierza nieuchronnie do destrukcji na poziomie zarządczym, artystycznym i technicznoadministracyjnym.

Obecnie odczuwalnym skutkiem tych decyzji są rezygnacje z pracy i utrata zatrudnionych wybitnych fachowców, specjalistów, twórców, zarówno w zakresie artystycznym jak i technicznym.

Widzimy konieczność zmiany osób odpowiedzialnych za dolnośląskie instytucje Kultury. Zastąpienia dotychczasowych, fachowo i merytorycznie przygotowanymi osobami, które przystąpią niezwłocznie do naprawy niszczycielskich i szkodliwych działań.

Wyrażamy tym samym wotum nieufności wobec członka Zarządu Województwa Pana Michała Bobowca, jak również dyrektora Wydziału Kultury Pani Agnieszki Dziedzic.

Góra, 4 października 2019 r.

Przewodniczący

XXXI Walnego Zebrania Delegatów Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”

Adam Krakiewicz

https://kempinsky.pl/tysol.pl/a37822-Obraduje-XXXI-WZD-Regionu-Dolny-Slask-NSZZ-Solidarnosc


#MichałBobowiec #AgnieszkaDziedzic