“Wolę” Poli Góral

“Wolę” – to przepiękny wiersz niezwykłej 13 letniej dziewczynki, która nie tylko sama go napisała, ale także osobiście go nagrała.

Pola Góral ma 13 lat. Jest córką mojego przyjaciela, Jarka Górala, którego twórczość audiowizualną niejednokrotnie już prezentowałem na łamach mojego bloga. Pola ostatnio napisała wiersz pt. Wolę i sama go nagrała w domowym studio Jarka.

 

Wydaje mi się, że ten wiersz jest piękny, prosty i niebanalny. A w ustach tej młodej, niezwykłej dziewczyny nabiera on niebywałej mocy. Jeśli wziąłby go na warsztat muzyczny ktoś zdolny, zabrzmiałby zapewne znakomicie także, jako tekst piosenki.

 

 

 

wolę

 

 

 

 

“Wolę”

Autor tekstu i nagrania: Pola Góral

 

 

 

 

 

Wolna wola

Wola – cecha jednostek przeważnie samoświadomych, umożliwiająca i wspomagająca reagowanie, ogólne działanie i podejmowanie świadomych decyzji.

Byty niesamoświadome mogą posiadać wolę, jednak, z natury rzeczy nie są świadome jej posiadania (np. zwierzęta). Inne byty niesamoświadome (np. rośliny) nie posiadają woli, mogą jedynie reagować na zmiany.

Wolna wola – zdolność podmiotów do dokonywania wyborów bez ograniczeń ze strony różnych czynników. Spośród czynników o historycznym znaczeniu dla kształtowania się idei należy wymienić ograniczenia metafizyczne (np. logiczny, nomologiczny czy teologiczny determinizm), ograniczenia fizyczne (np. okowy czy więzienie), ograniczenia społeczne (np. groźba kary czy potępienia) i umysłu (np. kompulsje, fobie, choroby neurologiczne czy predyspozycje genetyczne).

Koncepcja wolnej woli ma implikacje religijne, prawne, etyczne i naukowe. Przykładowo, w dziedzinie religii wolna wola implikuje, że osobista wola i wybory mogą współistnieć z wszechmogącym i wszystkowiedzącym bóstwem, wysuwającym w stronę człowieka pewne nakazy czy powinności moralne. W prawie wolna wola wiąże się z kwestią odpowiedzialności i kary. W etyce implikacje idei wolnej woli dotyczą kwestii, czy indywidua mogą być moralnie odpowiedzialne za swe czyny.

Chociaż powszechnie uważa się, iż wola człowieka jest wolna, temat ten jest od wielu wieków przedmiotem debaty. Dyskusyjne jest nie tylko, czy jest to zgodne z prawdą, ale jak w ogóle zdefiniować wolną wolę, w jaki sposób i od czego wola miałaby być wolna?

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wolna_wola


#WolnaWola