Wigilia 81, Marka Biszczanika

Wigilia 81 – Mój przyjaciel z roku z reżyserii w Łódzkiej Filmówce, Marek Biszczanik pisze piękne wiersze, które od czasu do czasu publikuję na moim blogu.

Marek Biszczanik, najbardziej zasłynął tym, że napisał wiele tekstów do piosenek Maryli Rodowicz. Na jej płycie “Życie ładna rzecz” większość z piętnastu zamieszczonych na krążku utworów to piosenki premierowe, a napisał je Seweryn Krajewski do słów Marka Biszczanika.
“Wigilia 81″, to jeden z wierszy Marka.

Wigilia 81

Wigilia 81

(wysłane Dance do Londynu, 27.12.1981 roku.)

“Wigilia 81”

A już myślałem, że nie kocham
I spokój, czy też może pustka
A tu dziś Jezus malusieńki
Choinka, malusieńki prezent
Wśród nocnej ciszy śpiew, kolęda

Siedzę, wciąż piszę coś, wciąż palę –
Papieros, wypalona dziurka
Mówią; Ktoś kocha cię, ktoś stale..,
Spod powiek, rosi słona chmurka

Lulaj me pieścidełko, lulaj że lulaj
A tu łza malutka, a Ty ją utulaj
I życząc mamie, życzę Tobie
Łamiąc opłatek, za nas dwoje

Duszko, w słowie taki spokój
A tutaj gardło się zaciska
I Bóg się rodzi, choć moc nie truchleje
I pamięć, wilgotna jak Wisła

A tu za oknem, Gwiazdka rozstrzelana
A tu za oknem, Ty, jak gwiazda blisko

I śnieg, taki ciężki, po polsku
Dogasza
Czerwone ognisko

Marek Biszczanik

Stan wojenny

Stan wojenny – jeden ze stanów nadzwyczajnych, polegający na przejęciu administracji przez wojsko. Stan ten może być wprowadzony przez rząd danego kraju w celu przywrócenia porządku publicznego w wypadku takich zdarzeń jak zamach stanu czy w celu zdławienia opozycji politycznej.

Stan wojenny w Polsce

W Polsce stan wojenny może być wprowadzony przez Prezydenta Rzeczypospolitej na wniosek Rady Ministrów w formie rozporządzenia na części albo na całym terytorium państwa w razie zewnętrznego zagrożenia państwa, w tym spowodowanego działaniami terrorystycznymi, zbrojnej napaści na terytorium RP lub gdy z umowy międzynarodowejwynika zobowiązanie do wspólnej obrony przeciwko agresji. Rozporządzenie o wprowadzeniu stanu wojennego prezydent musi przedstawić Sejmowi w ciągu 48 godzin od podpisania. Sejm ma obowiązek niezwłocznie rozpatrzyć owo rozporządzenie, może je również uchylić bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Wprowadzenie stanu wojennego wywołuje skutki określone w ustawie i może wiązać się z ograniczeniem wolności i praw człowieka i obywatela. Rada Ministrów zarządza w czasie stanu wojennego systemem kierowania obroną państwa, w tym może również przekazać organom wojskowym określone kompetencje organów władzy publicznej w strefie bezpośrednich działań wojennych.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Stan_wojenny


#MarekBiszczanik