Wierzę w teatr otwarty

Wierzę w teatr otwarty – Facebook przypomniał mi dzisiaj kilka moich własnych słów o teatrze, które napisałem jakiś czas temu.

Napisałem wtedy w jaki teatr wierzę i jaki teatr mnie interesuje. Wierzę w teatr otwarty i nic się w tej mierze nie zmieniło:

Wierzę w teatr otwarty

Wierzę w teatr otwarty

Wierzę w teatr otwarty, w teatr żywy i zaangażowany, który mówi o czymś więcej, niż li tylko o tym, co tekst napisany i dopuszcza różne zdania i punkty widzenia.

Wierzę, że przystępując do pracy nad nowym przedstawieniem, mam prawo wiedząc o nim wszystko, nie wiedzieć nic – tak, aby w procesie prób codziennie wyruszać na ziemię niczyją i odkrywać nowe lądy.

I wiem, że właśnie ta codzienna podróż w nieznane jest dla mnie najważniejsza.

https://www.facebook.com/grzegorz.kempinsky/posts/2762043284696

Teatr

Teatr – rodzaj sztuki widowiskowej, w której aktor lub grupa aktorów na żywo przedstawia sztukę dla zgromadzonej publiczności. Terminem teatr określa się też sam spektakl teatralny lub budynek, w którym odgrywane jest przedstawienie.

Elementy struktury spektaklu

Podstawowym tworzywem[styl do poprawy] teatru jest aktor, który buduje dla widza umowną rzeczywistość teatralną. Spektakl bez aktora nie jest możliwy. Aktor buduje swoja kreację sceniczną za pomocą ruchu scenicznego (niekiedy jest to szczegółowo opracowana choreografia), gestu i mimiki. Teatr to ukierunkowane działania aktorów na użytek publiczności, która jest drugim niezbędnym elementem każdego spektaklu. Pełnowartościowy spektakl teatralny to taki, w którym następuje swego rodzaju porozumienie pomiędzy sceną a widownią.

Spektakl jest zazwyczaj oparty na tekście dramatu lub scenariuszu, który stanowi punkt wyjścia do realizacji. Niekiedy spektakle powstają na zasadzie kreacji zbiorowej.

Teatr odwołuje się niemal do wszystkich zmysłów człowieka. Łączy obraz (scenografia), ruch (choreografia) z dźwiękiem (oprawa muzyczna), może również odwołać się do zmysłu węchu lub dotyku.

Spektakl obejmuje swoim zasięgiem określony czas i przestrzeń. Czas scenowy jest wymierny, konkretny, różny w różnych warunkach historycznych i kulturowych (obecnie spektakl trwa przeciętnie 2-3 godz.); przestrzeń sceniczna zazwyczaj jest odgrodzona od widowni tzw. „czwartą ścianą”, niekiedy jednak działania teatralne wkraczają w przestrzeń widowni lub całkowicie zacierają podział na widownię i scenę.

Koordynatorem wszystkich działań scenicznych i innych elementów spektaklu jest reżyser.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Teatr


#teatr