Wieczór i wedy, Stefana Chazbijewicza

Wieczór i wedy – To najnowszy wiersz jednego z moich ulubionych poetów, mojego przyjaciela ze studiów na reżyserii, Stefana Chazbijewicza.

Stefan, jak zawsze z wielką sensualnością porusza się po mistycznych obszarach miłości i ludzkiej duszy. “Wieczór i wedy” to jego najnowszy wiersz.

wieczór i wedy

wieczór i wedy

idę przez park
latarnie
linie proste drzew

weda słońca
tłumaczy noc

ruch ciało
żywioły

słowiańskie lęki
o życie wieczne

powoli krojąc śliwkę
zjadam z wedami ognia

w Kownie byłbym
wróżbitą
poznawanym przez czas
koła i strzały

haiku zaleca słuchać
dzwonów
rytuału owoców
poeci umierali
samotni i opuszczeni

przez chwilę
nie myślę
miłość

Stefan Chazbijewicz

Wedy

WedyWeda (dewanagari वेद , “wiedza”) – święte księgihinduizmu, najstarsza grupa religijnych tekstów sanskryckich, które stanowiły całość ówczesnej wiedzy człowieka o świecie ludzi i bogów; antologia tekstów z różnych okresów, o różnej tematyce, budowie i przeznaczeniu. Objętością Wedy przewyższają Biblię sześciokrotnie.

Podział

Wedy dzielą się na trzy rodzaje:

  • śruti – “objawienie”, dosłownie “to, co usłyszane”;
  • smryti – “zapamiętane”;
  • njaja – wiedza opierająca się na logice.

Najstarsze i najświętsze księgi to cztery sanhity (zbiory), które służyły jako “mszały” w obrzędzie ofiary wedyjskiej (śrautajadźńa):

Poszczególne sanhity przypisano kapłanom biorącym udział w odprawianiu ofiary wedyjskiej:

  • hotar – recytował hymny Rygwedy, głosząc chwałę bogów i zapraszając ich do udziału w ofierze.
  • udgatar (“kantor”) – śpiewał teksty Samawedy.
  • adhwarju (wykonywał wszelkie czynności manualne związane z obrzędem) – recytował półgłosem formuły Jadźurwedy.
  • brahman (główny kapłan, który czuwał nad poprawnością wszelkich czynności związanych z ofiarą) – miał recytować w myślach zaklęcia Atharwawedy, chroniąc w ten sposób uczestników przed niebezpiecznymi skutkami potencjalnych uchybień w obrządku.

Z każdą sanhitą wiążą się młodsze teksty: brahmanyaranjaki i upaniszady. Czasem mianem “Weda” określa całą taką grupę tekstów.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wedy


#StefanChazbijewicz