Wady ludzi inteligentnych

Wady ludzi inteligentnych to ciekawostka z typu popularnonaukowych, że wszyscy ludzie inteligentni posiadają te same wady.

 

3 wady charakterystyczne dla ludzi inteligentnych. Sprawdź czy je masz!

wady-ludzi-inteligentnychNaukowcy przeprowadzając kolejne badania nad osobami inteligentnymi, odnaleźli ich wspólny mianownik: trzy wady, które powtarzają się niemal u nich wszystkich.

 

Badaczom z Uniwersytetu w Minnesocie udało się ustalić, że istnieje korelacja między inteligencją osoby, a wadami jakie posiada, a mianowicie, że prawie wszystkie osoby o wyższej niż przeciętna inteligencji cechują się zestawem trzech tych samych wad.

 

Pierwszą z nich jest bałaganiarstwo. Jak się okazuje ludzie o wyższym stopniu inteligencji wolą funkcjonować w chaosie. Nie przeszkadza im on w skoncentrowaniu się na problemie, a wręcz pobudza ich do kreatywnego myślenia. Nie należy tu jednak mylić bałaganiarstwa z akceptowaniem brudu.

 

Druga cecha jaką odznaczają się ludzie inteligentni to zamiłowanie do nocnej aktywności. W nocy aktywność ich mózgu zwiększa się, są zdolni do bycia bardziej twórczymi niż za dnia. Nocnymi Markami byli między innymi: Charles Darwin, Winston Churchill i Elvis Presley.

 

Ostatnia z zestawu trzech wad charakterystycznych dla ludzi ponadprzeciętnie inteligentnych to skłonność do przeklinania, czy może raczej większy zasób przekleństw. Naukowcy poprosili badane osoby o zapisanie wszystkich niecenzuralnych słów jakie przyjdą im do głowy. Osoby z najlepszymi wynikami okazały się mieć też najwyższy poziom IQ oraz większe zdolności oratorskie i dobierania języka do rodzaju wypowiedzi.

 

https://kempinsky.pl/m.telewizjarepublika.pl/

 

 

 

 

Inteligencja

Inteligencja (od łac. intelligentia – zdolność pojmowania, rozum) – zdolność do postrzegania, analizy i adaptacji do zmian otoczenia. Zdolność rozumienia, uczenia się oraz wykorzystywania posiadanej wiedzy i umiejętności w sytuacjach nowych. Cecha umysłu warunkująca sprawność czynności poznawczych, takich jak myślenie, reagowanie, rozwiązywanie problemów.

 

Rodzaje inteligencji według Howarda Gardnera:

 

  1. Inteligencja językowa – umiejętność czytania, pisania i porozumiewania się za pomocą słów, doskonale rozwinięta u pisarzy, poetów i mówców.
  2. Inteligencja logiczna lub matematyczna – umiejętność rozumowania oraz liczenia. Najlepiej jest rozwinięta u ekonomistów, naukowców, inżynierów, prawników i księgowych.
  3. Inteligencja wizualno-przestrzenna – umiejętność malowania, rysowania, robienia artystycznych fotografii, rzeźbienia lub wyobrażania sobie trójwymiarowych kształtów; doskonale rozwinięta u nawigatorów i artystów.
  4. Inteligencja muzyczna – umiejętność układania piosenek, śpiewania, gry na instrumencie, pisania wierszy, a także stosowania rymu i rytmu. Szczególnie rozwinięta u kompozytorów, dyrygentów, muzyków.
  5. Inteligencja interpersonalna (społeczna) – umiejętność nawiązywania kontaktów; rozwinięta u sprzedawców, nauczycieli i przywódców.
  6. Inteligencja intrapersonalna (refleksyjna) – umiejętność skupienia uwagi na swoich uczuciach, umiejętność wyciągania wniosków z przeżytych doświadczeń i umiejętność planowania. Ten rodzaj zdolności wiąże się u niektórych ludzi z wielką intuicją.
  7. Inteligencja ruchowa – zdolności manualne oraz umiejętności sportowe; dobrze wykształcone u gimnastyków, tancerzy, rzemieślników i sportowców, a także chirurgów.
  8. Inteligencja przyrodnicza – umiejętność rozumienia praw natury i postępowania zgodnie z nimi; dobrze rozwinięta u biologów, rolników i osób działających na rzecz ochrony przyrody.

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Inteligencja 


#inteligencja