W Domu Umysłu

W Domu Umysłu – Dom Umysłu to następny wiersz mojego znajomego, Łukasza Sroki, fenomenalnego finansisty, ale także wrażliwego poety.

W Domu Umysłu odbywa się pierwszy krok do prawdziwego wyzwolenia.

 

 

 

W Domu Umysłu

 

 

 

 

Dom Umysłu

Po drugiej stronie twoich myśli jest czyjeś życie

Naprzeciw twojego domu jest drugi dom

To jest Dom mojego Umysłu

 

A tam jest Dom twojego Umysłu

W Domu mojego Umysłu

mieszkają wszystkie niezrozumiałe sytuacje

Mieszkają tam stare podejścia i to co dziwne

 

To co pytaniem jest moim sposobem wyzwolenia

Ktoś pyta:

Jak możesz być wolny w sytuacji gdy budujesz własne więzienie?

Ja odpowiadam: Buduję je by kiedyś zburzyć coś wielkiego

Zburzyć to w najbardziej odpowiednim momencie

 

To pierwszy krok do mojego wyzwolenia!

 

Łukasz Sroka

 

 

 

 

Umysł

Umysł – termin ogólny oznaczający ogół aktywności mózgu ludzkiego, przede wszystkim takich, których posiadania człowiek jest świadomy: spostrzeganie, myślenie, zapamiętywanie, odczuwanie emocji, uczenie się, czy regulowanie uwagi. Wyrażenie bliskoznaczne do psychiki, świadomość wyrażenie kooperujące: osobowość.

 

Chociaż inne gatunki również przejawiają niektóre z tych funkcji, słowo to jest używane zazwyczaj w związku z człowiekiem.

 

Umysł w nauce

We współczesnych naukach poznawczych umysł jest zdefiniowany jako ośrodek całej, świadomej i nieświadomej psychiki człowieka i jego myślenia.

 

Według paradygmatu przyrodoznawstwa, umysł jest wynikiem struktury biologicznej, procesów chemicznych zachodzących w naszym mózgu i jego interakcji ze światem zewnętrznym człowieka. Jest tak skomplikowany ze względu na złożoność tych procesów.

 

Odzwierciedleniem tego podejścia jest tzw. Manifest Kandela zawierający założenia na jakich opiera się współczesna psychiatria.

 

Studiowaniem i modelowaniem własności umysłu zajmuje się psychologia, kognitywistyka i dział informatyki zajmujący się Sztuczną Inteligencją. Obecnie, dzięki rozwojowi technologii komputerowych, problem syntetycznego uniwersalnego umysłu (jako formalnego autonomicznego systemu samo-świadomego i posiadającego atrybuty inteligencji), stał się też dziedziną nowych badań systemowych.

 

W niektórych pracach naukowych stosowana jest metafora umysłu jako doskonałego komputera, jednak umysł ludzki radzi sobie z polisemią, zaś komputer ma z tym problem. Jednym z czynników odróżniających komputer od umysłu ludzkiego jest świadomość, którą posiada człowiek.

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Umys%C5%82


#Poezja