Teatr tradycyjny lustro współczesności

Teatr tradycyjny lustro współczesności – Pięknie piszę Witold Kopeć o arcyważnym zadaniu, jakie ma spełniać teatr klasyczny.

Widzowie mają już serdecznie dosyć teatru, który ma ich w głębokim poważaniu i uważa ich za nie dość mądrych, żeby zrozumieć intelektualny bełkot, jakim się posługuje. Cała “spółdzielnia teatralna” funkcjonuje na zasadzie artystycznego onanizmu, który jest ważny tylko dla tych, którzy go uprawiają. W tej sytuacji, teatr tradycyjny ma niezwykle ważną rolę do spełnienia.

I o tym właśnie pisze Witold.

Tekst czytelny na komórce:
https://www.facebook.com/grzegorz.kempinsky/posts/10219799727118071

 

Teatr tradycyjny lustro współczesności

 

Teatr tradycyjny lustro współczesności

Teatr tradycyjny jest wartością. Realizuje on cel, od wieków towarzyszący twórcom teatralnym, a jest nim jest propagowanie wzorców postępowania kreujących piękniejszy i lepszy świat, mądrzejszych i bardziej wartościowych ludzi.

Teatr tradycyjny szanuje w realizacji swojej misji akty twórcze innych artystów, szczególnie dramaturgów, bowiem jak pisał Tadeusz Boy –Żeleński w „Plotce o „Weselu”: „Czyż nie jest zadaniem pracy aktorskiej i reżyserskiej odgadywanie zamierzeń autora, zdobywanie — refleksją czy intuicją — drogi do tego, co autor w daną figurę chciał włożyć, jak ją sobie wyobrażał”.

Klasyka daje widzom możliwość odnalezienia się w obrębie toposów, miejsc wspólnych, które dowodzą ciągłości i jedności kultury. Pozwala zaobserwować i przeanalizować poszczególne toposy na przestrzeni wszystkich epok literackich. Utwory klasyczne pisane wierszem pozwalają kultywować, jakże trudną do zdobycia i utrzymania, umiejętność posługiwania się mową wiązaną.

Teatr tradycyjny, przedstawiając klasyczne teksty dramatyczne, nie będzie ich dekonstruował, ale opowiadał je będzie językiem zrozumiałem i atrakcyjnym dla dzisiejszych, wymagających widzów, traktując klasykę (tak polską jak i światową) jako lustro współczesności.

https://www.facebook.com/witold.kopec.9/posts/783206145788777

 

Teatr 

Teatr – rodzaj sztuki widowiskowej, w której aktor lub grupa aktorów na żywo przedstawia sztukę dla zgromadzonej publiczności. Terminem teatr określa się też sam spektakl teatralny lub budynek, w którym odgrywane jest przedstawienie.

Rodzaje widowisk teatralnych

  • przedstawienie dramatyczne (może też zawierać elementy innych rodzajów widowisk teatralnych)
  • opera, pierwotnie opera seria (poważna), od XVII wieku także komiczna
  • operetka – z mniej skomplikowaną fabułą niż opera, z niej wykształciły się gatunki współczesne: śpiewogra i musical
  • balet, który wykształcił się z komedii dell’arte i widowisk jarmarcznych
  • teatr tańca
  • teatr muzyczny
  • pantomima – oparta wyłącznie na geście, mimice, ruchu, z wyeliminowanym słowem
  • teatr plastyczny – opierający się na plastyce ruchu, dekoracji i sposobie wyrażania się (por. np. twórczość Józefa Szajny i Henryka Tomaszewskiego).
  • lalkowy – przy zastosowaniu marionetek, kukiełek, pacynek, sycylijek (lalek z uchwytami u głowy, pleców i rąk za które aktor trzyma lalkę) oraz teatr cieni
  • teatr postdramatyczny– teatr, który dąży do istnienia poza dramatem

https://pl.wikipedia.org/wiki/Teatr


#Teatr