Taniec współczesny znika z Bytomia

Taniec współczesny znika z Bytomia – Działający od dekady, jedyny w Polsce Wydział Teatru Tańca w Bytomiu zostanie zlikwidowany.

Taniec współczesny na dobre zniknie z Bytomia. Po likwidacji Śląskiego Teatru Tańca, działał tu, i to już 10 lat, Wydział Teatru Tańca Akademii Sztuk Teatralnych z Krakowa. Ale w tym roku odbył się ostatni nabór.

Wydział przeprowadził właśnie ostatnią rekrutację studentów na pierwszy rok. Kiedy dziekan AST, profesor Dorota Segda, w maju, poinformowała o planowanej likwidacji zamiejscowego oddziału, dla wszystkich był to szok. 

Moim zdaniem to niezwykle smutna i nietrafiona decyzja. Pod okrągłymi słówkami i nowomową o reorganizacji kryje się bowiem jednoznacznie fakt, że taniec współczesny znika z Bytomia. Po Śląskim Teatrze Tańca, zniknie AST i życie kulturowe Śląska ulegnie znacznemu zubożeniu.

 

Taniec współczesny znika z Bytomia

 

Bytom-Kraków. Władze Bytomia apelują do rektor AST ws. Wydziału Teatru Tańca

Władze Bytomia, gdzie działa zamiejscowy Wydział Teatru Tańca Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie, apelują do jej rektor o przedłużenie rekrutacji i rezygnację z planów przeniesienia wydziału.

Rektor prof. Dorota Segda odpowiada, że decyzja senatu uczelni zapadła i jej zmiana jest już niemożliwa.

7 maja br. Senat Akademii Sztuk Teatralnych podjął uchwałę o zawieszeniu rekrutacji na studia aktorskie Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu w roku akademickim 2019/2020 i na lata następne. Jak tłumaczyła wówczas rektor, “decyzje te są wynikiem wieloletniej obserwacji przez Senat problemów organizacyjnych, finansowych i merytorycznych związanych z posiadaniem przez małą uczelnię wydziału zamiejscowego”. Tego samego dnia Senat AST podjął jeszcze jedną uchwałę, upoważniającą rektora AST do podjęcia czynności i analiz dotyczących przeniesienia wydziału.

W środę prof. Dorota Segda powiedziała PAP, że niemożliwe jest wycofanie suwerennej decyzji uczelni o zawieszeniu rekrutacji na studia aktorskie Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu. Jak podkreśliła, w tym roku rekrutacja na te studia odbędzie się na normalnych zasadach i studia będą funkcjonowały jeszcze przez najbliższe lata. Zawieszenie rekrutacji nastąpi dopiero w 2019 r.

Rektor AST wskazała, że uczelnia jest na etapie bardzo dużych zmian, związanych z nową ustawą o szkolnictwie wyższym. “To Senat ustali przyszłą strukturę uczelni według nowej ustawy” – podkreśliła. Zaznaczyła także, że w Polsce jest wielu utalentowanych młodych ludzi i AST, “uczelnia sztuk teatralnych”, zamierza kontynuować kształcenie aktorów, którzy “będą umieli swoją ekspresję wyrażać za pomocą ciała”.

– Nie wyobrażam sobie Bytomia bez Wydziału Teatru Tańca. To jedyne miasto w Polsce, które kształci tancerzy od szkoły podstawowej, przez średnią, po magistrów tańca. Dlatego, gdy tylko dowiedzieliśmy się o decyzji władz Akademii Sztuk Teatralnych o zamiarze likwidacji wydziału w Bytomiu, podjęliśmy starania, by uczelnia została w naszym mieście – powiedział prezydent Bytomia Damian Bartyla.

– Od kilkunastu dni prowadzimy intensywne rozmowy ze środowiskiem artystów, szukamy rozwiązania, które byłoby korzystne dla obu stron – dodała wiceprezydent Bożena Mientus. Samorząd Studencki Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu także wystosował pismo do Senatu Akademii Sztuk Teatralnych, wyrażając swój sprzeciw wobec likwidacji WTT w Bytomiu. Studenci podkreślają wysoki poziom kształcenia uczelni, który jest (…) wynikiem wieloletniej współpracy międzynarodowej kadry ekspertów z dziedziny tańca współczesnego wraz z twórcami kultury, takimi jak: Jerzy Stuhr, Krzysztof Globisz czy Agnieszka Magnat.

Wydział Teatru Tańca powstał w Bytomiu jako jednym z czołowych ośrodków tanecznych w Polsce, gdzie powstał i działał przez wiele lat Śląski Teatr Tańca w Bytomiu, swego czasu jeden z najlepszych zespołów tańca współczesnego w Europie, zlikwidowany w 2013 r. z powodu nieprawidłowości finansowych i trudnej sytuacji placówki.

7 grudnia 2006 r. miasto Bytom podpisało list intencyjny z ówczesną Państwową Wyższą Szkołą Teatralną w Krakowie. Uczelnia zobowiązała się do podjęcia działań mających na celu uruchomienie w Bytomiu dziennych studiów magisterskich na kierunku aktor ruchu. Gmina zobowiązała się do dołożenia wszelkich starań, aby zapewnić bazę lokalową jak i środki finansowe konieczne do realizacji przedsięwzięcia.

Studia o specjalności “aktor teatru tańca” prowadzone są w formie Wydziału Teatru Tańca z siedzibą w Bytomiu od roku akademickiego 2008/2009. 29 sierpnia 2008 r. miasto przekazało uczelni w formie darowizny nieruchomość przy ul. Piłsudskiego 24 na uruchomienie siedziby zamiejscowego Wydziału Teatru Tańca; wcześniej w budynku mieściła się Specjalna Szkoła Zawodowa. Miasto wniosło do wkładu własnego, niezbędnego do przebudowy obiektu na potrzeby Wydziału Tańca, kwotę 760 tys. zł.

Funkcjonująca pod obecną nazwą od października ubiegłego roku Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie (AST) została założona w 1946 roku przez Juliusza Osterwę. Oprócz wydziału zamiejscowego w Bytomiu ma też filię we Wrocławiu.


#TaniecWspolczesny