Wyliczanka miłosna mar03

Wyliczanka miłosna

Wyliczanka miłosna to wiersz Patrycji Cichy-Szept pod tytułem “Cały świat”, który szalenie mi się podoba.   Patrycja potrafi operować słowem tak, jak tancerz tańca współczesnego operuje ciałem.  Jej wiersze są zawsze pełne elips, skrótów myślowych, skojarzeń...