Między słowami

We wszystkich dobrych sztukach teatralnych jest tak, że to, co ważne, dzieje się między słowami… Siedzę właśnie nad jedną taką, którą będę niebawem realizował w teatrze i jest to, jak zanurzanie się w ciepłej kąpieli. Tekst nie jest nieprzyjemny, jest raczej...