WIRUS W SZEREGACH ARMII! cze18

WIRUS W SZEREGACH AR...

Wirus w szeregach armii   Po przeczytaniu najważniejszej książki swojego życia, czyli “PRAWA i OBOWIĄZKI POBOROWEGO”, dzielny wojak Kempinsky odkrył jedno bardzo ważne zdanie w owym tekście, mianowicie, że “każdy poborowy ma prawo zgłosić u swojego dowódcy...