Wykluczeni z teatru

Wykluczeni – “Jak wynika z raportów socjologów, przeciętny Polak nie interesuje się sztuką.   Z teatru została wykluczona znacząca grupa potencjalnych odbiorców, nieprzyswajających stosowanej przez młodych reżyserów estetyki” (Zdzisław Pietrasik, Bilet do...

“ZE SCENY PŁYN...

ZAMIESZCZAM TYM RAZEM ROZMOWĘ Z JANEM PESZKIEM, KTÓREGO NIE TRZEBA PRZEDSTAWIAĆ. Podpisuję się pod tym rękami i nogami! Teatr pożera własny ogon – Teatr jest stworzony, żeby mówić o człowieku i to są w gruncie rzeczy tematy i problemy niezmienne, które teatr od...