Krytyka na temat

Krytyka na temat to wiersz Dariusza Bereskiego, który zamieścił w komentarzach po moim artykułem Cierpienia Krytyka  Bo istotą zawodu krytyka powinno być opisywanie rzeczywistości teatralnej, a nie, jak to ma miejsce w Polsce, że krytyka teatralna skupia się na kreowaniu tej...

Radio Garderoba R...

Dziś Radio Garderoba przedstawia tekst B. Rychtera pod tytułem “Wróbelek” w wykonaniu Jarka Górala. Jest to mała przypowieść o świecie teatralnym i nie tylko.   W naszym radio nie ograniczamy się z Jarkiem Góralem jedynie do tekstów dramatycznych, chociaż nawet te...