Dziady kultury lis13

Dziady kultury

“My, dziady kultury” to znakomity artykuł Piotra Groblińskiego o tym, jak marnie w Polsce są opłacani ludzie pracujący w kulturze, wbrew temu co mówią politycy.   Dziady kultury to wszyscy my pracujący w kulturze, którzy wbrew zielonowyspowym bajkom ustępującej...