TRUCIZNA NA TEATRALNE ROBAKI kwi07

TRUCIZNA NA TEATRALN...

KAŻDY RODZIC WIE, jak bardzo go boli, jakikolwiek ból jego dziecka… Strona mojego najnowszego przedstawienia “Peggy Pickit Widzi Twarz Boga”, w Scenie Pod Ratuszem Teatru Ludowego w Krakowie, powstawała przez wiele miesięcy i była swoistym pamiętnikiem powstawania...