My z drugiej połowy XX wieku lut10

My z drugiej połowy ...

My z drugiej połowy XX wieku- to przepiękny wiersz Małgorzaty Hillar, który nadal tak wiele mówi nawet o nas z pierwszej połowy XXI wieku My z drugiej połowy XX wieku My z drugiej połowy XX wieku Rozbijający atomy Zdobywcy kosmosu Wstydzimy się miękkich gestów czułych...