Wykluczeni z teatru

Wykluczeni – “Jak wynika z raportów socjologów, przeciętny Polak nie interesuje się sztuką.   Z teatru została wykluczona znacząca grupa potencjalnych odbiorców, nieprzyswajających stosowanej przez młodych reżyserów estetyki” (Zdzisław Pietrasik, Bilet do...