Ignorancja rodzi pewność siebie mar16

Ignorancja rodzi pew...

Ignorancja rodzi pewność siebie – Paradoks psychologiczny polegający na tym, że niezrozumienie błędów prowadzi do wiary we własne prawa. Ten paradoks, zwany efektem Dunninga-Kruegera jest chyba istotą tego, że Polską ciągle odkąd pamiętam sterują patologiczni kłamcy i...