Mężczyzna jako ofiara przemocy maj14

Mężczyzna jako ofiar...

Mężczyzna jako ofiara przemocy – Stereotyp silnego mężczyzny jako sprawcy przemocy i słabej kobiety jako ofiary jest tak silnie zakorzeniony i nadal utrwalany w naszym społeczeństwie i na świecie, że w głowie nam się nie mieści, że drobna kobieta może pobić...