Szkic boga – cud fiszki papieru

Szkic boga – To następny wiersz jednego z moich ulubionych poetów, mojego przyjaciela ze studiów na reżyserii, Stefana Chazbijewicza.

Stefan, jak zawsze z wielką sensualnością porusza się po mistycznych obszarach miłości, ludzkiej duszy i natury. “Szkic boga” to jego następny wiersz, który tu zamieszczam.

 

 

 

Szkic boga

 

 

 

 

 

szkic boga

 

buddzie objawiał się

z pustki i rozłąki

z ciałem

bez substancji

wgląd

 

kwantowa struna

przed drgnięciem

pierwszym

w próżni

 

derwisz i labirynt

zaklęć i oddechów

kaligrafowanych

 

światło

z tlenu

kopuła

pantheonu

kula

 

albo tablice

jak symbolika

tronu sformatowanej

przyczyny

 

cud fiszki

papieru

przemodlonego

 

konferencja ptaków

ornitomancja

wróżba

 

Stefan Chazbijewicz

marzec 2021

 

 

 

 

 

Ornitomancja

Ornitomancja (z gr. ornis „ptak” i manteja „wieszczenie, wyrocznia”) – wróżenie z lotu ptaków. Ornitomancja była najbardziej znana na terenie Fenicji oraz w antycznym Rzymie. W Rzymie nadano jej niemal religijną rangę. W religii Hurytów i Hetytów odgrywała bardzo ważną rolę.

 

Znaki pomyślne

  • Kraczący i dziobiący ziemię kruk przed oddziałem wojska, zwiastuje powodzenie owego oddziału w wyprawie wojennej.
  • Zobaczenie ptaka po swojej prawej stronie.
  • Mewa siadająca na łodzi, którą się podróżuje.
  • Fał krukowy – wróżba z zachowania się kruka, według chamaiłów polskotatarskich oznacza szczęście.

 

Znaki nieszczęśliwe

  • Ujrzeć ptaki po lewej stronie.
  • Mewa muskająca w locie skrzydłami człowieka (znak śmierci)

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ornitomancja

 

 

 

 

Wróżenie

Wróżenie (wróżbiarstwo, dywinacja) (łac. divinatio) – zespół czynności związanych z próbami przepowiadania przyszłości z pomocą specjalnych przedmiotów i technik, a według niektórych interpretacji, także sił nadnaturalnych (zob. siła wyższa). W środowisku naukowym wróżenie uznawane jest za pseudonaukę. Nie istnieje dowód potwierdzający skuteczność wróżenia.

 

Wróżenie a religia

Próby przepowiadania przyszłości, kontaktów ze zmarłymi czy czytania w myślach podejmowano już w odległej starożytności. Czarownicy, wróżbici i astrologowie występowali we wszystkich znanych kulturach starożytnych, gdzie pełnili często rolę kapłanów. Magia, w tym wróżbiarstwo, współistniała najczęściej z religią. Tak było u starożytnych Babilończyków, Egipcjan, Kananejczyków, Greków, Rzymian, Celtów, Słowian oraz wśród ludów zamieszkujących Afrykę, Australię i obie Ameryki. Techniki dywinacyjne są też znane i stosowane w wielu światowych religiach pochodzących z rejonów Indii i Chin: buddyzmie, taoizmie, hinduizmie.

 

Jedynym znanym wyjątkiem są wyznania oparte na wierzeniach starożytnych Hebrajczyków (judaizm, chrześcijaństwo, islam), ze względu na bardzo specyficzny obraz świata duchowego jaki został przez nie zaadaptowany ze Starego Testamentu.

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wr%C3%B3%C5%BCenie


#Poezja