Symetria miłości, Stefana Chazbijewicza

Symetria miłości – To najnowszy wiersz jednego z moich ulubionych poetów, mojego przyjaciela ze studiów na reżyserii, Stefana Chazbijewicza.

Stefan, jak zawsze z wielką sensualnością porusza się po mistycznych obszarach miłości i ludzkiej duszy. “Symetria miłości” to jego najnowszy wiersz.

Symetria miłości

Symetria miłości

Jedna kropla deszczu
Trafia do nieba

Jabłko złamane
bez nazwy
Łacińskiej

Które widziałaś i
Ogród symetrii

I pierwsze gniazdo
Ptaków

Zaczajone oczy
Kota i pierwszy
Paradoks

Trudy ręki
Prawa serii

Kody
Tablice
Mojry plotkujące
Wzory miłości

Stefan Chazbijewicz

Wzór kulturowy

Wzór kulturowy – mniej lub bardziej ustalony sposób zachowywania się i myślenia w danej zbiorowości lub znamienny dla tej zbiorowości układ cech kulturowych. W jego skład wchodzą też wytwory kultury materialnej.

Wzór kulturowy określa, w jaki sposób jednostka powinna reagować na sytuacje uważane za ważne dla niej samej i dla grupy, do której należy, tak aby zachować się zgodnie z oczekiwaniami grupy i nie popaść w konflikt z innymi członkami społeczności.

Wzory kulturowe można rozpatrywać w dwóch aspektach:

  • normatywnym (normy, wedle których ktoś powinien postępować),
  • behawioralnym (wedle realizacji tej normy w konkretnym zachowaniu członków danej zbiorowości).

Ważną pracą antropologiczną dotyczącą między innymi tego zagadnienia jest książka Ruth Benedict Wzory kultury (Patterns of Culture, 1934).

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wz%C3%B3r_kulturowy

Symetria figury

W języku potocznym używa się słów symetria (gr. συμμετρια) oraz symetryczny w odniesieniu do przedmiotu, obrazu itp. składającego się z dwóch części, z których każda jest jakby lustrzanym odbiciem drugiej (w poziomie lub pionie), np. litery AHIMTBCDO oraz pary liter pqbd są symetryczne w tym sensie.

W terminologii matematycznej termin symetria ma znaczenie istotnie szersze. Obejmuje też inne własności figur, np. symetria liter NSZ nie jest wprawdzie lustrzana, ale po obrocie o 180º figura wygląda identycznie. Ponadto symetrie w matematyce są ujmowane jako pewnego typu przekształcenia figur geometrycznych. Do symetrii zalicza się obroty o wielokrotności danego kąta (np. o 30º, 60º, 90º,…) oraz wielkie bogactwo symetrii ornamentów, np. rozet w gotyckich katedrach

Symetria jest to więc właściwość figurybryły lub ogólnie dowolnego obiektu matematycznego (można mówić np. o symetrii równań), polegająca na tym, iż istnieje należące do pewnej zadanej klasy przekształcenie nie będące identycznością, które odwzorowuje dany obiekt na niego samego. Brak takiej właściwości nazywany jest asymetrią. W zależności od klasy dopuszczalnych przekształceń wyróżnia się rozmaite rodzaje symetrii. Tym samym terminem określa się nie tylko obiekty, ale też same przekształcenia.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Symetria_figury


#Miłość