Świat może wariować beze mnie

Świat może wariować beze mnie – moja cudowna felietonistka, Irena Czusz, pisze o sposobach pozbywania się codziennego stresu.

Irena z właściwym dla siebie humorem, bierze na warsztat nasz codzienny stres i stwierdza zdecydowanie, że świat może wariować, ale bez niej.

Świat może wariować beze mnie

Świat może wariować beze mnie

Dziś zamykam kram z tematami, które mocno mnie stresują.

Stres mierzę ilością minut przeznaczonych na wykrzyczenie frustracji jaką wzbudza dany temat. 

I tak:
bieżąca sytuacja polityczna – krzyk plus bluzgi, około 60 minut,

stosunki międzyludzkie zaobserwowane w realu i necie – 25 minut (głównie skowyt),

samopoczucie (niech szlag trafi to pylenie i ból stawów) – 15 minut przerywane smarkaniem i pokasływaniem,

jazda po mieście w korkach z zepsutą klimą – 12 minut bluzgania plus tupanie,


inne – 5 minut okrzyków bojowych maoryskich wojowników.

No, i od razu lepiej.

Oczywiście w realu moje gardło by tego nie wytrzymało, ale miło jest sobie to wizualizować.

Do niedzieli świat może wariować beze mnie, ja wysiadam.

Irena Czusz

Stres

Stres (ang. stress ‘naprężenie’) – jest definiowany w psychologii jako dynamiczna relacja adaptacyjna pomiędzy możliwościami jednostki, a wymogami sytuacji (stresorem; bodźcem awersyjnym), charakteryzująca się brakiem równowagi psychicznej i fizycznej. Podejmowanie zachowań zaradczych jest próbą przywrócenia równowagi.

W terminologii medycznej, stres jest zaburzeniem homeostazy spowodowanym czynnikiem fizycznym lub psychologicznym. Czynnikami powodującymi stres mogą być czynniki umysłowe, fizjologiczne, anatomiczne lub fizyczne.

Definicje stresu

Istnieją 3 typy definicji stresu:

  1. Stres jako bodziec – sytuacje występujące w naszym otoczeniu mające naturalną zdolność do wywoływania napięcia i silnych emocji. Do teorii związanych z tym rodzajem definicji należą: teoria Elliotta i Eisdorfera, koncepcja Janisa oraz koncepcja zmian życiowych Thomasa Holmesa i Richarda Rahe’a.
  2. Stres jako reakcja – zarówno fizjologiczna jak i psychologiczna będąca odpowiedzią na działanie stresorów (sytuacji wywołujących stres). Do teorii związanych z tym rodzajem definicji należą: homeostatyczna teoria Waltera Cannona czy koncepcja Selyego (GAS, LAS).
  3. Stres jako proces lub transakcja – relacja między jednostką a otoczeniem: transakcyjny model Lazarusa, koncepcja Antonovsky’ego, koncepcja Hobfolla, koncepcja sytuacji trudnych Tomaszewskiegoregulacyjno-informacyjna teoria stresu Reykowskiego.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Stres


#stres