Srebrnik

Srebrnik – to następny przepiękny wiersz Wojtka Hübnera, który od dłuższego czasu swoim piórem wzbogaca moją zakładkę z poezją na blogu.

Wojtek, jak zwykle z ogromną delikatnością i wspaniałą stylistyką mówi o sprawach najtrudniejszych.
“Srebrnik” to jego następny wiersz.

 

 

 

Srebrnik

 

 

 

 

 

SREBRNIK

 

wrzuciłem złotówkę księżyca w kieszeń

jałmużna od nocy bezchmurnej

wydam na życie lepsze

albo na urnę

i pogrzeb wśród gwiazd

myślałem – srebrny krążek w kieszeni

potrafi uczynić z nas

wolnych od ciężkiej ziemi

lecz zgasł

 

Wojciech Hübner

 

 

 

 

 

 

 

Wojciech Maciej Hübner

Wojciech Maciej Hübner urodził się 11 stycznia 1964 roku w Łodzi.

 

W 1983 roku zajął II miejsce w XXIV Łódzkiej Wiośnie Poetów.

 

Autor tekstów piosenek do spektaklu «Przyjaciel Wesołego Diabła» według Kornela Makuszyńskiego w reżyserii Józefa Zbiróga (Teatr Nowy w Łodzi 1984).

 

Publikował swoje wiersze w «Ziemi Kaliskiej», na antenie Łódzkiej Rozgłośni Polskiego Radia, w internecie.

 

Współpracuje jako autor tekstów piosenek z Chórem UTW w Łodzi. Działa w grupie wolontariatu AktywniPlus.

 

 

 

 

Szekel (masa)

Szekel – starożytna hebrajska miara masy i pieniądza. 1 szekel był równy około 11 g. Również miara babilońska, stosowana w dolinie Tygrysu i Eufratu.

 

Na podstawie tabliczek glinianych wiemy, że stosowano ją w II tysiącleciu przed narodzeniem Chrystusa. Stosowana też jako pieniądz, odpowiadała masie srebra jednego szekla.

 

System miar w dolinie rzek był następujący:

 

talent to jest 30,5 kg srebra = 60 minom (bintu)
mina to jest 505 g srebra = 60 szeklom

 

Obol nie był właściwie jednostką masy i był zapożyczony z systemu greckiego gdzie talent równy był 1000 drachm. Masa talentu była zmienna – w różnych okresach i miejscach ta sama nazwa oznaczała inne masy. Najmniejszą jednostką masy w państwach wschodu było sze i odpowiadała masie jednego ziarna jęczmienia 0,04 grama.

 

W państwie nowobabilońskim były następujące ceny:

 

Niewolnik – 15 szekli
Wół – 30 szekli
wizyta u lekarza – 5 szekli
dzban wina palmowego – 1 szekel

 

Pensje roczne:

 

Najwyższy dowódca wojsk – 10 min srebra + po 10 szat wysokiej i zwykłej jakości
Najwyższy sędzia – 3 miny srebra + po 3 szaty wysokiej i zwykłej jakości
Pisarz – 30 szekli
Najemny strażnik – 12 szekli
Robotnik niewykwalifikowany – 2 szekle

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Szekel_(masa)


#Poezja