Socjopaci są wśród nas

socjopaci są wśród nas – Co piąty człowiek to socjopata! Sam spotkałem się wielokrotnie z takimi, albowiem branża teatralna im sprzyja.

Podczas mojej drogi zawodowej niejednokrotnie spotykałem socjopatów. Niektórzy podlegali mi służbowo, a niektórzy pełnili funkcje dyrektorskie. Wszyscy jednak mieli kilka cech wspólnych. Wszyscy próbowali mną manipulować, kłamali i nie dotrzymywali słowa.
Szczególnie pamiętam pewnego dyrektora teatru, za którego notorycznie musiałem się wstydzić, bo nie dotrzymywał umów, nie płacił ludziom, kłamał w żywe oczy, a potem często oszukane przezeń osoby do mnie dzwoniły i prosiły o interwencję.
Narcystyczny świat teatralny wydaje się im sprzyjać, ale prawda jest taka, że są oni wszędzie.
Zatem uważajcie! Socjopaci są wśród nas!

 

 

 

Socjopaci są wśród nas

 

 

 

 

Socjopaci są wśród nas

Socjopata – kim jest, jak go rozpoznać, leczenie

Co piąty człowiek jest socjopatą. Tak więc socjopaci są wśród nas. Co więcej, to my sami możemy należeć do tej grupy. Czym charakteryzuje się socjopata?

 

Co to jest socjopatia i kim jest socjopata?

Socjopatia to zaburzenie osobowości, które przejawia się nieakceptowaniem podstawowych norm etycznych i odrzucaniem wzorców zachowań w społeczeństwie. Socjopatą będzie więc człowiek, który nie respektuje przyjętych norm i wzorców.

 

Cechy charakteru socjopaty

Czy my sami albo ktoś z bliskiego otoczenia jest socjopatą? Można to sprawdzić, robiąc test psychologiczny. Nie zawsze jego wyniki są wiarygodne, bowiem socjopaci potrafią bardzo dobrze się maskować. Umieją być uprzejmi, uśmiechnięci, często są bardzo dobrze wykształceni i zajmują wysokie stanowiska.

 

Jakie cechy charakteru skrywają lub demonstrują socjopaci? Ustalono siedem cech, które charakteryzują ten typ osobowości. Wystarcza cztery, żeby stwierdzić ten typ zaburzenia.

 

 Objawy charakteryzujące socjopatę to:

 

  • niezdolność do przestrzegania norm obowiązujących w społeczeństwie
  • impulsywność
  • drażliwość, agresja
  • nieuczciwość, manipulowanie ludźmi
  • brak wyrzutów sumienia po skrzywdzeniu innych
  • nieposzanowanie bezpieczeństwa własnego i innych
  • brak odpowiedzialności.

 

Jak powstaje osobowość socjopatyczna?

Jest to skutek wychowania w środowisku, gdzie nie respektuje się norm moralnych, gdzie dochodzi do zachowań kryminogennych itp. Socjopatę może też ukształtować rodzina, w której są duże wymagania wobec dzieci, obowiązuje wojskowy dryl, nie okazuje się dzieciom miłości i czułości, jest nastawienie na sukces i robienie kariery, a brak czasu na życie rodzinne.

 

Jak postępować w związku z socjopatą?
Socjopata jest trudnym typem partnera. Manipuluje żoną/mężem i dziećmi, wykorzystuje ich, dużo wymaga, niewiele dając w zamian. W związku jest agresywny, działa kompulsywnie. W sytuacjach konfliktowych trzeba im schodzić z drogi.

 

W pracy to często typ karierowicza, który do celu idzie “po trupach”, nie ma potrzeby nawiązywania bliższych kontaktów ze współpracownikami, jeżeli nie czerpie z tego korzyści.

 

Czy socjopatę można leczyć?

Żaden socjopata nie widzi potrzeby zmian w swoim zachowaniu. Jest egoistyczny, nie zauważa, że krzywdzi innych, nie widzi niczego złego w instrumentalnym traktowaniu ludzi. Nie podejrzewa nawet, że ma osobowość dyssocjalną i że wymaga terapii (jeśli krytycznie ocenia swoje zachowanie, to świadczy, że nie jest socjopatą). Natomiast otoczenie jest świadome, że dana osoba jest socjopatą i wywiera nacisk, by podjęła próbę zmiany zachowań. Namówienie na terapię nie jest łatwe, ale możliwe, np. w przypadku zagrożenia rozwodem. Leczenie socjopaty polega na terapii psychologicznej.

 

https://kobieta.onet.pl/zdrowie/psychologia/socjopata-kim-jest-jak-go-rozpoznac-leczenie/cmzz5l3?utm_source=kobieta.onet.pl_viasg_kobieta&utm_medium=referal&utm_campaign
=leo_automatic&srcc=ucs&utm_v=2


#Psychologia