Sinusoida jest wykresem szczęścia

Sinusoida jest wykresem szczęścia – nauczyłem się skupiać na czasie teraźniejszym. Jak fotoreporter skupiony jest na chwili.

Bardzo już stęskniłem się za cudownymi felietonami Wojtka Maryańskiego, cieszę się zatem, że znowu mogę opublikować jego najnowszy tekst: “Sinusoida jest wykresem szczęścia”.

Tekst czytelny na komórce:
https://www.facebook.com/grzegorz.kempinsky/posts/10219693200454971

Sinusoida jest wykresem szczęścia

Sinusoida jest wykresem szczęścia

Jakiś czas temu po rozlicznych porażkach, niszczących natłokach myśli, niszczących także równowagę i odbierających życiu radość nauczyłem się skupiać na czasie teraźniejszym.

Jak fotoreporter skupiony jest na chwili, w której robi fotę. Inaczej poniesie klęskę.

Zwykle na początku sierpnia bywam z moją siostrą Elżbietą w Świebodzinie i okolicach.
W tym roku to niemożliwe.
Może będzie możliwe w przyszłym
Zrobię wszystko,. żeby tak było.

Przytaczam tekst niewielki zeszłorocznego pobytu w Świebo.
Pisany równo rok temu 7 sierpnia 2019

” Siedzę w lesie sosnowym pod Świebo.

Wsłuchuję się w ogrom ciszy.

Skubię borówki amerykańskie.

Myśląc staram się omijać sprawy, na które nie mam żadnego wpływu.
Wpatruję się w mech i czas teraźniejszy w nim zamknięty.
Obejmuję uwagą wszystkich znajomych, posyłając dobrą energię.

Czy jestem szczęśliwy ?

Gdyby przyjąć, że sinusoida jest wykresem szczęścia. To tak. Zdecydowanie tak.”

Wojtek

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1544036469101984&id=100004869375099

Fala sinusoidalnasinusoida 

Fala sinusoidalnasinusoida – funkcja często pojawiająca się w matematycemuzycefizyceelektrotechnice i wielu innych dziedzinach. Jej najbardziej podstawowa forma to:{\displaystyle y(t)=A\cdot \sin(\omega t+\theta )}{\displaystyle y(t)=A\cdot \sin(\omega t+\theta )}

opisująca funkcję czasu {\displaystyle t}t gdzie:{\displaystyle A}A – amplituda,{\displaystyle \omega }\omega  – pulsacja w radianach na sekundę (ściśle związana z częstotliwością w hercach),{\displaystyle \theta }\theta  – przesunięcie fazowe (jeśli faza ma wartość różną od zera, wykres funkcji wygląda na przesunięty w czasie o {\displaystyle \theta /\omega }{\displaystyle \theta /\omega } sekund).

Fala sinusoidalna zachowuje swój kształt po dodaniu do innej sinusoidy o tej samej częstotliwości i dowolnej fazie. Jest to jedyna funkcja okresowa o tej własności. Sinusoida jest także punktem wyjścia dla analizy fourierowskiej – polegającej na przedstawianiu funkcji okresowych jako sumy fal sinusoidalnych o różnych częstotliwościach i fazach. Fala ta jest ponadto wyjątkowa pod względem akustycznym – uważana za najczystszy dźwięk o danej częstotliwości.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Fala_sinusoidalna


#szczęście