Samogłoski słowiańskie

Samogłoski słowiańskie – To następny wiersz jednego z moich ulubionych poetów, mojego przyjaciela ze studiów na reżyserii, Stefana Chazbijewicza.

Stefan, jak zawsze z wielką sensualnością porusza się po mistycznych obszarach miłości, ludzkiej duszy i natury. “Samogłoski słowiańskie” to jego następny wiersz, który tu zamieszczam.

 

 

 

Samogłoski słowiańskie

 

 

 

 

 

Samogłoski słowiańskie

 

Plac

Zbawiciela

 

Dziewczyna ze

wschodu

Szuka

stolika

W rękach talerze

pełne rogu

Obfitości

 

Zapłacony lunch i

 

Pierwszy dzień pracy

Wszystko nowe

Milczące oczy

 

Dłużej milczą w

tamtych

Stronach

 

A potem niesie

po wodach

Echo ballady

Dumki

 

hierarchia

Bytów

 

Samogłoski słowiańskie

Długie łkające

Budzą strumień wody

Pierwszy i zapatrzenie

I cisza

 

Życie to trans

Czekania

albo

Grecka wyspa

modlitwy uważnej

 

Cyfrowe przelewy

Byty liczb pierwszych

Kod nowy

I nieskończoność

Wyobraźni

 

Stefan Chazbijewicz

 

 

 

 

 

Samogłoska nosowa

Samogłoska nosowa – samogłoska, podczas wymawiania której strumień powietrza przepływa zarówno przez jamę ustną, jak i jamę nosową. Taki przepływ powietrza spowodowany jest opuszczeniem podniebienia miękkiego, skutkiem czego strumień powietrza uzyskuje też dostęp do jamy nosowej. Samogłoska, która nie jest nosowa, to samogłoska ustna. Charakterystyczny dla samogłosek nosowych efekt nosowości spowodowany jest zaangażowaniem dodatkowej komory rezonansowej – jamy nosowej.

 

W języku prasłowiańskim istniały dwie samogłoski nosowe, przednia ę i tylna ǫ. Pochodziły z grup typu en, am, om itp. W języku staro-cerkiewno-słowiańskim zapisywano je znakami o nazwie jus.

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Samog%C5%82oska_nosowa

 

 

 

 

Samogłoska

głoska, przy powstawaniu której uczestniczą jedynie więzadła głosowe, a strumień powietrza swobodnie przepływa przez kanał głosowy. Samogłoski charakteryzują się regularnym rozkładem energii akustycznej, mają wyraźną strukturę formantową, która decyduje o ich barwie. Podczas ich artykulacji słychać tylko jedną głoskę. Niektórzy językoznawcy kwestionują tę metodę definicji samogłosek jako niejednoznaczną i wzbudzającą wątpliwości i proponują w zamian metodę dystrybucyjną, polegającą na badaniu roli i kontekstu poszczególnych głosek w izolowanych wyrazach w poszczególnych językach.

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Samog%C5%82oska

 

 

 

 

Języki słowiańskie

grupa języków w obrębie podrodziny bałtosłowiańskiej rodziny języków indoeuropejskich. Pochodzą od języka prasłowiańskiego, który rozpadł się na dialekty regionalne w wyniku wielkiej ekspansji Słowian w pierwszej połowie I tysiąclecia n.e. Używanie języków słowiańskich jest wyznacznikiem przynależności do ludów słowiańskich, które prócz języków łączy kultura i pochodzenie.

 

Języki słowiańskie dzielą się na trzy zespoły języków: zachodnio-, wschodnio- i południowosłowiańskie.

 

Najstarsze zachowane manuskrypty z tekstami słowiańskimi pochodzą z X wieku. Do zapisu języków słowiańskich używane są lub były alfabety: głagolicki, cyrylicki i łaciński, a w niewielkim zakresie również arabski i hebrajski. Językami słowiańskimi posługuje się ponad 300 milionów ludzi.

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyki_s%C5%82owia%C5%84skie


#StefanChazbijewicz