Przyjaciół poznaje się w biedzie?

Przyjaciół poznaje się w biedzie? – Nie myśl o przyjaźni w kategorii przysług. Przyjaźń nie opiera się na wzajemnej wymianie dóbr i usług w stylu „ręka rękę myje”

 

 

 

Przyjaciół poznaje się w biedzie

 

 

 

 

Ceń przyjaciół, którzy szanują czas, ciszę i przestrzeń

Moich najlepszych przyjaciół można ledwie policzyć na palcach jednej ręki. Jest ich niewielu, ale są wspaniali. Darzą mnie szczerymi uczuciami, bez żadnych podtekstów. To świadoma, bezinteresowna przyjaźń, która nie zna groźby. Swobodnie pobudza mnie do działania i wzbogaca moje życie… Cenię moich przyjaciół.

 

Jak wielu masz przyjaciół?

Niektórzy ludzie szczycą się posiadaniem mnóstwa przyjaciół. Kolekcjonują nazwiska na portalach społecznościowych. Niektórych z nich ledwie znają, ale zawsze klikają lubię to na ich wpisach.

 

Dobrzy przyjaciele, to nie tylko nazwiska i obrazy w twoim telefonie. Są to ci ludzie, którzy uważnie słuchają twoich słów i skupiają się na twoich gestach.

 

To oni są życiem, które wpasowuje się w nasze puste przestrzenie. Są jak śmiech, który rozwiewa problemy. Wreszcie to oni są ludźmi, z którymi budujemy swoje życie.

 

Ale jak możemy zdefiniować dobrych przyjaciół? Nie myśl w kategorii przysług. Przyjaźń nie opiera się na wzajemnej wymianie dóbr i usług w stylu „ręka rękę myje”. Czasami, oprócz samego wsparcia, zabawy i wzajemnej pomocy, prawdziwa przyjaźń, WSPANIAŁA przyjaźń opiera się na ciszy, przestrzeni i czasie.

 

1, Kwiecień 2017 w Psychologia

 

cały artykuł:
https://pieknoumyslu.com/

 

 

 

 

Przyjaźń

Przyjaźń – według Arystotelesa, jedna z cnót, chociaż, w przeciwieństwie do cnót kardynalnych, nie jest ona cnotą normatywną. Filozof ten twierdzi także, że istnieje kilka rodzajów przyjaźni: idealna (teleia philia, będąca wartością samą w sobie), oraz takie, z których każda ma spełniać pewien cel (przyjemność lub użyteczność).

 

Większość ludzi uważa, że ich przyjaciele dobrze ich znają. Jednak badania wykazały, że w większości przypadków jest to złudzenie związane z chęcią poprawy samooceny. Wierząc, że przyjaciołom zależy na nas, budujemy poczucie własnej wartości.

 

Przyjaźń w kontekście socjologicznym jest silnie związana z nieprzyjaźnią. Wspólny wróg bardzo skutecznie cementuje więzi między przyjaciółmi a jednym z narzędzi służących do tego jest plotka. Przyjaciele mają tendencję do wyolbrzymiania negatywnych cech swych nieprzyjaciół i pomijania ich cech pozytywnych.

 

Zawieranie przyjaźni odbywa się w różny sposób, zależnie od kultury i powiązań religijnych. Niektóre przyjaźnie są zawierane poprzez zapytanie: “Czy chciałbyś/chciałabyś zostać moim przyjacielem” lub w inny podobny sposób, czasem towarzyszą temu obietnice i przysięgi. Coraz rzadziej spotykana jest formuła braterstwa krwi.

 

Z badań wynika również, że przyjaźń może mieć tło genetyczne: najsilniejsze więzy łączą nas z ludźmi genetycznie do nas podobnymi. Może to jednocześnie tłumaczyć istnienie uprzedzeń rasowych i innych form ksenofobii.

 

Sam akt nawiązywania przyjaźni ma również podłoże biologiczne – jest ściśle związany z tzw. pierwszym wrażeniem. Z badań wynika, że nieświadomą decyzję o chęci bliższego poznania danej osoby podejmujemy w ciągu zaledwie 10 minut od pierwszego z nią kontaktu.

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Przyja%C5%BA%C5%84


#przyjaźń