PRZEKLEŃSTWO SUKCESU

Już w szkole zrozumiałem, że porównywanie się do innych nie ma najmniejszego sensu…

better

A wyścig na oceny i cenzurki jest przekleństwem cywilizowanego świata, w którym sukces stał się miarą szczęścia.


#sukces