Prostytutki w teatrze

Prostytutki w teatrze – to powrót Radio Garderoba, które pod wpływem ostatnich wydarzeń w Teatrze Powszechnym w Warszawie postanowiło zabrać głos.

Prostytutki w teatrze

Radio Garderoba przytacza wspomnienia wielkiego aktora, Igora Przegrodzkiego, który na temat aktorów bez kręgosłupa miał jednoznacznie wyrobione zdanie – to prostytutki

Podejrzewam, że Jarek Góral chce tym felietonem postawić pytanie, czy aktor powinien przyjąć każdą rolę i zagrać wszystko.


Prostytutki w teatrze


Radio Garderoba

Radio Garderoba, jest projektem medialnym, który powstał z inicjatywy aktora Jarka Górala.

Radio Garderoba Przedstawia jest to cykl krytycznych autorskich artykułów pisanych przez Jarka, które potem Jarek będzie nagrywał i przedstawiał na moim Blogu.
https://kempinsky.pl/radio-garderoba-przedstawia/

Prostytucja

Prostytucja, nierząd – oddanie własnego ciała do dyspozycji większej liczbie osób w celu osiągnięcia przez nie zaspokojenia seksualnego i pobieranie za to wynagrodzenia materialnego. Przy prostytucji ma więc miejsce świadczenie usług w dziedzinie seksu, polegających zwykle na odbywaniu stosunków płciowych za pieniądze lub inne korzyści.

Współcześnie prostytucja rozpatrywana jest najczęściej jako forma patologii społecznej lub wykolejenia społecznego.

Kobieta oddająca się prostytucji to prostytutka, a mężczyzna to męska prostytutka.

Powstało wiele teorii doszukujących się przyczyn występowania prostytucji. Ale być może najbardziej prawdopodobną przyczyną jest to, że na przestrzeni dziejów ludzkości nie brakowało kobiet, które skłonne były obdarzać mężczyzn swymi wdziękami oraz mężczyzn, którzy byliby gotowi szczodrze odwzajemniać się za to kobietom. W istocie, prostytucja niejako wpisuje się w strategię reprodukcyjną – kobieta zawsze jest pewna swojego macierzyństwa, a kwestia kto zostanie ojcem jej dziecka (jeżeli nie ma w tym względzie presji społecznej) jest z punktu widzenia kobiety sprawą drugorzędną. Do osiągnięcia sukcesu reprodukcyjnego kobietom nie jest potrzebna ani agresja ani ograniczenia nakładane na seksualność. Znany slogan (ang.) make love not war (uprawiaj miłość, nie wojuj) lapidarnie oddaje takie rozumowanie. Inaczej mówiąc: tam gdzie występuje matrylinearny system pokrewieństwa nie przywiązuje się wagi do ojcostwa, a zachowania seksualne stają się mniej skrępowane. Analogii można doszukać się u niektórych zwierząt, np. porównując dwa blisko spokrewnione z rodzajem homo gatunki małp człekokształtnych: szympansa zwyczajnego i szympansa karłowatego (bonobo). Zaobserwowano, że wśród szympansów zwyczajnych panują stosunki patriarchalne i samce odznaczają się znaczną dozą agresji, natomiast u szympansa karłowatego dominuje matriarchat i agresja samców jest rozładowywana poprzez liczne zbliżenia seksualne z samicami należącymi do stada.

W odniesieniu do ludzi znamienny jest fakt, że na przestrzeni dziejów i we wszystkich znanych kulturach karano za uprawianie nierządu tylko prostytuujące się kobiety a nie ich klientów – mężczyzn. Prostytucja znajduje sobie miejsce głównie w dużych skupiskach miejskich, a jej podaż może niekiedy przewyższać potencjalny popyt. W niektórych krajach skandynawskich, znanych z dość swobodnego podejścia do seksu, prostytucję zdelegalizowano, głównie pod wpływem ruchów feministycznych.

W znaczeniu społecznym prostytucja ma wiele wspólnego z rodziną matryfokalną, a socjologowie potwierdzają, że samotne matki z dziećmi stanowią istotną grupę w społecznościach kobiet oddających się prostytucji. Niektórzy autorzy twierdzą, że model rodziny, w którym jedna kobieta współżyła z wieloma mężczyznami (tzw. model prostytucyjny) mógł występować w najwcześniejszych stadiach ludzkiej ewolucji. W niektórych ujęciach ekonomicznych prostytucja kobiet oraz małżeństwo dostarczają mężczyznom pewien rodzaj towarów: kurwy i żony.

czytaj więcej:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prostytucja


#teatr