Pracownicy oczekują odwołania pana Klynstry

Pracownicy oczekują odwołania pana Klynstry – Wypłynęły nowe zarzuty wobec dyrektora Teatru Osterwy w Lublinie.

W obliczu nowych szokujących zarzutów wobec pana Redbada Klynstry-Komarnickiego, wygląda na to, że powinien on nie tylko podać się do dymisji, ale ponieść odpowiedzialność karną, jeśli stawiane zarzuty okażą się prawdziwe. Opinia publiczna i pracownicy oczekują natomiast natychmiastowego odwołania pana dyrektora.

 

 

 

Pracownicy oczekują odwołania

 

 

 

 

Pracownicy oczekują odwołania pana Klynstry

“Gazeta Wyborcza” dotarła do pisma, które opisuje szczegółowo działalność dyrektora Teatru Osterwy w Lublinie. Lista zarzutów, które padają pod adresem aktora, jest długa. Wśród nich pojawiają się m.in. likwidacja lokat bankowych, podpisywanie niekorzystnych umów czy unikanie działalności komorniczej… jeżeli okażą się prawdą, mogą mieć poważne konsekwencje.

 

Uchwałę o odwołaniu Redbada Klynstry-Komarnickiego ze stanowiska dyrektora Teatru Osterwy zarząd województwa lubelskiego podjął w lutym 2024 r.. Lista zarzutów była długa i obejmowała m.in. bezpodstawne wypłacanie nagród dla zastępcy dyrektora i pracowników na łączną sumę blisko 140 tys. zł brutto, zapłacenie przez teatr zleceniobiorcy wynagrodzenia wyższego niż należne czy wypłacanie głównej księgowej “zaliczek na poczet wynagrodzeń”, które nie pomniejszały kwoty wynagrodzenia…

 

Lista zarzutów jest jeszcze dłuższa. “Gazeta Wyborcza” dotarła do pisma, jakie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wysłało do marszałka województwa lubelskiego. Resort powołuje się w nim na korespondencję dotyczącą szefa lubelskiego teatru

 

Informator “Gazety Wyborczej” donosi ministerstwu m.in., że Klynstra-Komarnicki był zadłużony i zarzuca mu, że unikał odpowiedzialności komorniczej, wykorzystując do tego podwładnych zatrudnionych w teatrze. Na podstawie kopii dokumentów sądowych, komorniczych, pisma teatru oraz korespondencje mailowe dotyczące zadłużenia, ministerstwo przesłało marszałkowi obszerne fragmenty tej korespondencji.

 

Dalej czytamy, że między rokiem 2020 a 2021 wynagrodzenie głównej księgowej wzrosło dwukrotnie, oraz, że otrzymała ona również naliczoną bezprawnie nagrodę roczną, co wykazała kontrola Urzędu Marszałkowskiego. “Zbieżność w czasie opisywanego procederu z kryciem prywatnych długów dyrektora oraz wspomnianych podwyżek i nagród (finansowanych z publicznych funduszy) może budzić podejrzenia co do charakteru i celowości tych wynagrodzeń.

 

Dyrektor jest również oskarżany o “zniknięcie” lokat, które teatr posiadał, a których stan na rok 2020 wynosił 478 tys. złotych. Dwa lata później nie pozostał już po nich żaden ślad.

 

Te zarzuty są poważne. Sprawa jest w toku, a wyniki kontroli będą znane po zaakceptowaniu wystąpienia pokontrolnego przez Zarząd Województwa Lubelskiego. Tymczasem, zarówno publiczność, jak i pracownicy teatru czekają na wyjaśnienie tych zarzutów i odpowiedzialność za ewentualne nieprawidłowości.

 

A w teatrze panuje atmosfera strachu i prawie wszyscy pracownicy oczekują odwołania pana Klynstry, ponieważ oprócz wyżej wymienionych zarzutów, pan dyrektor zasłynął z tego, że bezpardonowo powyrzucał z pracy kluczowych długoletnich pracowników teatru i kompletnie zdezorganizował Teatr Osterwy.

 

źródło:
https://kultura.onet.pl/teatr/redbad-klynstra-komarnicki-odpowiada-na-stawiane-mu-zarzuty-teatr-dzialal-zgodnie-z/bhdf0hp?utm_source=kultura.onet.pl_viasg_kultura&utm_medium=referal&utm_campaign=leo
_automatic&srcc=undefined


#teatr