Postmodernistyczna rewolucja

Postmodernistyczna rewolucja – Krzysztof Jasiński w zeszłym tygodniu na konferencji prasowej poprzedzającej premierę “Rewizora” powiedział kilka bardzo ciekawych słów na temat postmodernistycznej rewolucji, która odbyła się w polskim teatrze w minionych latach.

 

 

Postmodernistyczna rewolucja

postmodernistyczna rewolucjaPrzede wszystkim zwrócił on uwagę na jeden podstawowy fakt, który “umknął” większości pseudorecenzentom, którzy ową rewolucję forowali, mianowicie, że jest to dokładnie taka sama postmodernistyczna rewolucja, jaka miała miejsce wcześniej w Niemczech.

 

I w tym, że powielił się u nas jej wzór, nie byłoby pewnie nic złego, oprócz tego, jak słusznie zwrócił na to uwagę pan dyrektor Jasiński, że Polska to nie Niemcy, a Polacy mają zupełnie inne kompleksy niż nasi bracia zza Odry.

 

I o ile bardzo łatwo sprecyzować przeciwko czemu owa postmodernistyczna rewolucja się odbywała w Niemczech, o tyle kompletnie nie wiadomo przeciwko czemu odbywała się ona w Polsce.

 

Może właśnie dlatego spotkała się ona z tak małym zrozumieniem widzów w teatrach polskich, z których oprócz małej przeintelektualizowanej garstki psudorecenzentów, odnotowano masową ucieczkę widzów.

 

Owa postmodernistyczna rewolucja spowodowała także, według pana Jasińskiego, a ja się z nim zgadzam, kompletne zatracenie polskiego testamentu teatralnego opartego na słowie,

 

I już niewiele w Polsce zostało teatrów, które bronią ów testament narodowy.

 

Jest to niezwykle smutne.

 

Na szczęście, już w mojej prywatnej z nim rozmowie, dyrektor Jasiński stwierdził, że ta postmodernistyczna rewolucja już się kończy, a ja trzymam kciuki, aby rzeczywiście tak było i żeby jak najszybciej znalazła się ona tam gdzie jest jej miejsce, czyli na kompostowniku historii.

 

Amen

 

 

 

 

Postmodernizm

Postmodernizm – termin używany przez historię i krytykę sztuki do nazywania różnorodnych, czasem nawet przeciwstawnych stylistyk. W znaczeniu potocznym oznacza przede wszystkim tyle, co poawangardowy, zdystansowany w stosunku do awangardy, ale niekoniecznie z nią sprzeczny. Postmodernizm może być również rozumiany jako sprzeciw wobec koncepcji racjonalnego charakteru kultury i jej liniowego rozwoju.

 

Postmodernizm nie jest zwartym, jednolitym, planowo wykreowanym ruchem artystycznym, jest to wspólna przestrzeń konfrontacji różnych tendencji i koncepcji, których wspólnym mianownikiem jest krytyczny stosunek do monolitycznej, homogenicznej wizji świata oraz nieustanne podważanie dominacji eurocentrycznej i patriarchalnej kultury Zachodu.

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Postmodernizm_(sztuka)


#teatr